ทีอาร์เอ็นเอ (tRNA) หรือ ทรานสเฟอร์ อาร์เอ็นเอ (transfer RNA) คือ อะไร (What is tRNA or transfer RNA ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ทีอาร์เอ็นเอ (tRNA) หรือ ทรานสเฟอร์ อาร์เอ็นเอ (transfer RNA) คือ RNA ชนิดหนึ่งเป็นโมเลกุลสายเดี่ยวที่มีขนาดเล็กที่สุด ในแบคทีเรียและในไซโทพลาซึมของยูคาริโอติกเซลล์ประกอบด้วย tRNA มีขนาดประมาณ 73-93 นิวคลีโอไทด์ มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 24-31 kD โดยทำหน้าที่เป็นตัวพาหะที่จำเพาะของกรดอะมิโนที่ถูกกระตุ้นนำไปยังตำแหน่งที่จำเพาะบนแม่พิมพ์ สำหรับสร้างโปรตีน มาต่อเป็นสายพอลิเปบไทด์ที่ไรโบโซม(Ribosome)ระหว่างกระบวนการแปลรหัส หรือ ทรานสเลชั่น(translation) กรดอะมิโนจับกับปลาย 3′ การสร้างพันธะเปบไทด์(peptide bond) อาศัยการทำงานของ aminoacyl tRNA synthetase tRNA มีบริเวณที่มีเบสสามเบสเรียกแอนติโคดอน(Anti-Codon)ซึ่งจะจับกับโคดอนหรือรหัสพันธุกรรม(Codon)บน mRNA tRNA แต่ละชนิดจะจับกับกรดอะมิโนตัวเดียวเท่านั้น แต่รหัสพันธุกรรม(Codon)อาจจะมีหลายรหัสที่กำหนดกรดอะมิโนตัวเดียวกัน ประกอบด้วยเบสที่ค่อยพบประมาณ 7-15 หน่วยในโมเลกุล ส่วนใหญ่เป็นอนุพันธ์ชนิดมีหมู่เมทิล(Methyl Group) 1 หมู่ หรือ 2 หมู่ ของเบส A ,U,C และ G มีการสร้างอะมิโนเอซิล-tRNA (aminoacyl-tRNA)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)