เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ (SER) คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ(Smooth Endoplasmic ReticulumSER) คือ เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER)ชนิดที่ไม่มีออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่ชื่อ ไรโบโซม(Ribosome)เกาะที่พื้นผิว ทำให้ลักษณะผิวดูเรียบ และผนังของมันจะยอมให้สารประกอบโมเลกุลใหญ่บางชนิดผ่านได้
หน้าที่ของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ (Smooth Endoplasmic ReticulumSER)
– ลำเลียงสารต่างๆไปกระจายทั่วเซลล์(Cell) เช่น อาร์เอ็นเอ(RNA) ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ เกลือแร่
– การสะสมสารต่างๆเอาไว้
– ช่วยในการลำเลียงสารออกนอกเซลล์ ที่เรียกกระบวนการนี้ว่า เอกโซไซโทซิส (Exocytosis)
– สร้างไขมัน
– กำจัดสารพิษ เช่น พบมากในเซลล์ของตับ
– สร้างสารสเตอรอยด์ เช่น พบในเซลล์ที่ต่อมหมวกไต เซลล์ในอัณฑะ เซลล์ในรังไข่

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)