มัลติเปิลแอลลีลส์ (Multiple Alleles) คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

มัลติเปิลแอลลีลส์ หรือ มัลติเปิลอัลลีลส์ (Multiple Alleles) คือ การที่ยีน(Gene) 1 โลคัส(Locus) มีจำนวนของแอลลีล(Allele)มากกว่า 2 แบบ เช่น ในหมู่เลือดระบบ ABO มีจำนวนของแอลลีล(Allele)อยู่ 3 แบบ คือ IA , IB และ i

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)