จุลินทรีย์ คือ อะไร (What is Microorganism?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

จุลินทรีย์(จุลชีพจุลชีวันจุลชีวินMicroorganism) คือ สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ และอาจไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างช่วยในการสังเกต เช่น กล้องจุลทรรศน์
ตัวอย่างของจุลินทรีย์(Microorganism) เช่น แบคทีเรีย รา ยีสต์ อาร์เคีย(Archaea) โปรโตซัว(Protozoa) หรือแม้แต่ไวรัส(Virus) และ ไวรอยด์(Viroid) ที่มีหลายคนพิจารณาว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตามที เป็นต้น
จุลินทรีย์(Microorganism)สามารถพบได้ในหลายสภาวะแวดล้อม เช่น บริเวณที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูงมากๆ, ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีความร้อนสูงมาก, ในที่มีสภาพน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำ, ที่ใต้ทะเลหรือใต้มหาสมุทรลึกๆที่มีแรงดันของน้ำสูงมากๆ, ในที่ไม่มีออกซิเจน เป็นต้น
จุลินทรีย์(Microorganism)อาจเป็น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หรือ หลายๆเซลล์(Cell)ก็ได้

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)