จีโนม (Genome) คือ อะไร (What is Genome ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

จีโนม (Genome) คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นใช้ในการสร้างและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง

จีโนม (Genome) อยู่บนดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง จีโนม (Genome) ก็คือ ชุดของ ดีเอ็นเอ (DNA) ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของทุก ๆ เซลล์นั่นเอง
จีโนม (Genome) ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแตกต่างกันและสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดของจีโนม (Genome)แตกต่างกัน
โดยมีคำกล่าวว่า จีโนม (Genome) คือ “แบบพิมพ์เขียว” (Blueprint)ของสิ่งมีชีวิต
ในจีโนม(Genome)ของ มนุษย์ พืช และ สัตว์นั้น นอกจาก ดีเอ็นเอ (DNA)ในส่วนซึ่งเรียกกันว่ายีน (Gene) แล้ว ยังมีส่วนของ ดีเอ็นเอ (DNA)ที่ไม่ใช่ยีน (Gene) อยู่อีก และยังไม่ทราบหน้าที่ที่แน่ชัดทั้งหมด แต่ในการศึกษาจีโนม(Genome)นั้นต้องศึกษาทั้งหมดทั้งส่วนที่เป็นยีน(Gene)และไม่ใช่ยีน(Gene)
ในคนปกติจะมีจีโนม(Genome) 2 ชุด โดยมาจากทางพ่อ 1 ชุด จากทางแม่ 1 ชุด

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)