เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม(ER) คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น มีอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตแต่ไม่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงและตัวอสุจิของคน เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER)มีลักษณะเป็นท่อแบนทบกันไปมามีถุงแบนทบไปมา ที่เรียกว่า ซิสเทอร์นี (Cisternae) ตำแหน่งของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER)จะอยู่ต่อจากเยื่อชั้นนอกของเยื่อหุ้มนิวเคลียส
เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER) มี 2 ชนิด คือ
– เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ(Smooth Endoplasmic ReticulumSER)
– เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวขรุขระ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ(Rough Endoplasmic Reticulum, RER)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)