มะเร็งปากมดลูก คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

มะเร็งปากมดลูก คือ โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ปากมดลูกของผู้หญิง มักเกิดจากมีรอยถลอกของผิวหรือเยื่อบุที่ได้มีการสัมผัสกันผ่านทางเพศสัมพันธ์ แล้วเกิดการติดเชื้อ ไวรัสหูด หรือ HPV (Human Papilloma Virus) ทำให้เชื้อไวรัสเข้าไปที่ปากมดลูกและมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่ปกติจนกลายเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกนั้นในการติดเชื้อมักจะมีโอกาสที่จะสามารถหายได้เองด้วยภูมิต้านทานของตนเอง และการติดเชื้อที่ไม่อาจหายได้เองมีเพียง 10% เท่านั้นที่จะสร้างความผิดปกติให้กับเยื่อบุปากมดลูกจนทำให้กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจนกลายสภาพเป็นมะเร็งปากมดลูกใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 ปี

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่สามารถพบได้มากเป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงไทย สามารถพบได้ตั้งแต่ก่อนอายุวัย 30 ปี จนถึงวัยแก่อายุ 80 ปี และสามารถพบได้มากในช่วงอายุประมาณ 35-50 ปี และมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้

– ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูก

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)