การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ อะไร (What is Cloning ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ การคัดลอก หรือการทำซ้ำ ให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ

หากกล่าวเรื่อง การโคลนนิ่ง (Cloning) ในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวพันถึงเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว

การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ กระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม โดยรวมถึงมีลักษณะทางกายภาพ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

โดยคำว่าโคลน (Clone) นั้นมาจากภาษากรีกจากคำว่า “Klone” ซึ่งแปลว่า แขนง กิ่ง ก้าน โดยใช้อธิบายการแบ่งตัวแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual) ของในพืชและสัตว์

และโดยที่คำว่าโคลน จะถูกใช้เรียกสิ่งที่ถูกโคลนออกมาจากสิ่งมีชีวิตต้นแบบ

ตัวอย่างของลักษณะสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการโคลนนิ่ง (Cloning) เช่น … อ่านเพิ่มเติม


การโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง(Cloning)นั้นจะทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกับตัวต้นแบบทุกประการ จึงมีผลทำให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพราะมีการแสดงออกของยีน(Gene)ที่เหมือนกันนั่นเอง

สำหรับในมนุษย์นั้นมีการโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ นั่นคือ แฝดแท้(Identical Twins) เพราะแฝดแท้จะมีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกันทุกประการรวมถึงหน้าตาและเพศ เพราะเกิดจากการที่ไข่ 1 ใบ ผสมกับ ตัวอสุจิ 1 ตัว และมีการแบ่งแยกตัวออกจากกันภายหลัง ในขณะที่ แฝดเทียม(Fraternal Twins) เกิดจากการที่มี ไข่ 2 ใบ ผสมกับอสุจิ … อ่านเพิ่มเติม