No Picture

พันธุวิศวกรรมกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (How to genetic engineering improve biotechnology)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การที่ พันธุวิศวกรรม พัฒนาไปในหลายๆด้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อพันธุกรรมพืช หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดีเอ็นเอ(DNA)หรือทางด้านอื่นๆ เป็นผลทำให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาตามไปด้วย เพราะเนื่องด้วย พันธุวิศกรรม นั้นเป็นส่วนหนึ่งเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเอง