อินซูลิน(Insulin) คือ อะไร (What is Insulin?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

อินซูลิน(Insulin) คือ ฮอร์โมนชนิดอนาโบลิคโพลีเปปไทด์(Anabolic Polypeptide)ที่สร้างจากตับอ่อน ทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโดยนำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์(Cell)ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานและสร้างเซลล์(Cell)ต่างๆ แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งร่างกายมีปริมาณอินซูลิน(Insulin)ไม่เพียงพอก็จะทำให้มีปริมาณน้ำตาลค้างอยู่ในเลือดสูงขึ้นมากเพราะไม่ถูกนำไปใช้

คำว่าอินซูลิน(Insulin) มาจากภาษาละตินคำว่า”insula” หรือ “island” ที่แปลว่า”เกาะ” เป็นเพราะว่าอินซูลิน(Insulin)ถูกสร้างจากไอส์เลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์(islets of Langerhans)ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์อ่านเพิ่มเติม


เอนไซม์(Enzyme) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เอนไซม์(Enzyme) คือ โปรตีนที่สร้างโดยสิ่งมีชีวิต มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆในสิ่งมีชีวิต(โดยการลดพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา)เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆมาใช้ในการทำงานของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงชีวิต

การทำงานของเอนไซม์(Enzyme)จะเข้าไปจับกับสารตั้งต้นแบบเฉพาะเจาะจงเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจ เอนไซม์(Enzyme)จะทำการเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่มีเอนไซม์(Enzyme) จึงทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้จากเอนไซม์ (Enzyme)ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อการดำรงชีวิต
หากร่างกายมนุษย์ขาดเอนไซม์(Enzyme)ที่สำคัญหรือปริมาณเอนไซม์(Enzyme)ที่สำคัญลดลงจากที่ปกติเคยผลิตได้แล้ว จะทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติขึ้นได้ จนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆขึ้นได้… อ่านเพิ่มเติม


โปรตีนฮิสโตน (Histone protein) คือ อะไร (What is Histone Protein ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein) คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนมีสภาพประจุเป็นบวกและมีสภาวะเป็นเบส(เกิดจากการที่มีกรดอะมิโน ชนิดไลซีน และอาร์จินีน ที่มีคุณสมบัติเป็นเบส)อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งโปรตีนฮิสโตน (Histone Protein)นี้เป็นหน่วยย่อยของนิวคลีโอโซม(Nucleosome) ทำให้โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein)เกี่ยวข้องกับการม้วนตัวของดีเอ็นเอ(DNA)และการแสดงออกของยีน(gene)

โปรตีนฮิสโตน(histone protein) มี 5 ชนิด คือ H1, H2A, H2B, H3 และ … อ่านเพิ่มเติม