เซลล์ (Cell) คือ อะไร (What is Cell ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เซลล์ (Cell) คือ หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์(cell) มาจากคำว่า Cella ในภาษาละติน ซึ่งมีความหมายว่าห้องเล็ก ๆ

เซลล์ (Cell)สามารถเพิ่มจำนวน เจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ เซลล์บางชนิดเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง เช่น เซลล์อสุจิ เป็นต้น

เซลล์ (Cell)มีอยู่หลายชนิดซึ่งมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์(cell)และหน้าที่การทำงานของเซลล์(cell) แต่เซลล์(cell)มีโครงสร้างที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน ที่มีเหมือนกัน คือ เยื่อหุ้มเซลล์(cell membrane) ไซโตพลาซึม(cytoplasm)และนิวเคลียส(nucleus) โดยเยื่อหุ้มเซลล์ … อ่านเพิ่มเติม


สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คือ อะไร (What is Stem Cell ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด คือ เป็นเซลล์อ่อนที่ไม่มีหน้าที่ของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ และ พร้อมจะเจริญเติบโต เปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่เฉพาะเจาะจงได้ หรือกลายเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆในร่างกายได้

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด พบได้จากตัวอ่อนระยะ blastocyst และในเนื้อเยื่อที่โตเต็มวัย เช่น เลือด ฟันน้ำนม ผิวหนัง สายสะดือ ไขกระดูก โดยสเต็มเซลล์(Stem อ่านเพิ่มเติม


นิวเคลียส (Nucleus) คือ อะไร (What is Nucleus ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

นิวเคลียส (Nucleus) คือออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในบรรจุสารพันธุกรรมไว้ มักพบอยู่บริเวณกลางเซลล์ และพบได้ในเซลล์ของพวกยูคาริโอต ซึ่งภายในนิวเคลียส(Nucleus)จะมีดีเอ็นเอ (DNA) กับโปรตีนหลายชนิดที่เกาะตัวอยู่กับดีเอ็นเอ (DNA) เช่น ฮิสโตน (Histone) [โดยในดีเอ็นเอ(DNAอ่านเพิ่มเติม


No Picture

ออร์แกเนลล์ (Organelle) คือ อะไร (What is Organelle ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ออร์แกเนลล์ (Organelle) คือ โครงสร้างย่อยที่มีขนาดเล็กอยู่ภายในเซลล์และมีหน้าที่เฉพาะ ออร์แกเนลล์ (Organelle) มักอยู่ภายในไซโตซอล (Cytosol) หรือ อยู่ติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) และ มักอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)ของเซลล์ ออร์แกเนลล์ (Organelle) สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และสามารถแยกให้บริสุทธิ์ได้โดยวิธีการกระบวนการปั่นแยกส่วนของเซลล์ (Cell Fractionation)

คำว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle)มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคำว่า Organum แปลว่า เครื่องมือ นอกจากนี้คำว่า … อ่านเพิ่มเติม


ไรโบโซม (Ribosome) คือ อะไร (What is Ribosome ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ไรโบโซม (Ribosome) คือ ออร์แกเนลล์(Organelle)หนึ่งภายในเซลล์(Cell)ที่สามารถพบได้ทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของยูคาริโอต มีลักษณะกลมและมีขนาดเล็กมาก ไม่มีเยื่อหุ้ม และมักมีจำนวนมากภายในเซลล์(Cell) มีหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของยูคาริโอต โดยจะอ่านรหัสจากยีน(Gene)ในนิวเคลียส(Nucleus)ที่ถูกส่งออกมาในรูปแบบของ mRNA หรือคือ อ่านรหัสจาก mRNA นั่นเอง ซึ่งนอกจากอ่านรหัสจาก mRNAแล้ว ไรโบโซม(… อ่านเพิ่มเติม


ไมโทคอนเดรีย คือ อะไร (What is Mitochondria?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle) ชนิดหนึ่งภายในเซลล์(Cell) พบได้ในเซลล์(Cell)ของสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอตแทบทุกชนิด ถูกพบโดย คอลลิคเกอร์ (Kollicker) ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีเยื่อหุ้มสองชั้นเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์(Phospholipid Bilayer) ถ้ามี 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรียน(Mitochondrion, รูปเอกพจน์) ถ้ามีมากกว่า 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรีย(… อ่านเพิ่มเติม


เซลล์พืช คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เซลล์พืช คือ หน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของพืช มีส่วนประกอบสำคัญคือผนังเซลล์(Cell Wall)ที่แข็งแรงที่ห่อหุ้มชั้นนอกสุดของเซลล์(Cell) มีรูปร่างเซลล์(Cell)เป็นเหลี่ยม และเซลล์มีคลอโรพลาสต์(Chloroplast) เป็นออร์แกแนลล์(Organelle)ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพืช นอกนั้นเซลล์พืชก็มีองค์ประกอบคล้ายๆกับเซลล์ทั่วไป คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์(Cell Membrane), นิวเคลียส(Nucleus), ไซโทพลาซึม( Cytoplasm) ที่ประกอบไปด้วยออร์แกแนลล์(Organelleอ่านเพิ่มเติม


เซลล์สัตว์ คือ อะไร เซลล์สัตว์

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เซลล์สัตว์ คือ หน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของสัตว์ มีรูปร่างกลมๆมนๆรีๆ มีความอ่อนนุ่ม ไม่เป็นเหลี่ยม ไม่มีคลอโรพลาสต์(Chloroplast)และไม่มีผนังเซลล์(Cell Wall) แบบที่มีอยู่ในเซลล์พืช ไม่มีแวคคิวโอล หรือ มีแต่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัด หรือ มีจะมีอยู่ในเซลล์สัตว์ชั้นต่ำ มักจะไม่ค่อยพบในเซลล์สัตว์ชั้นสูง ในเซลล์สัตว์มักจะพบไลโซโซม (Lysosome) ซึ่งแตกต่างจากพืชที่จะมี ไลโซโซม (Lysosome)ในพืชบางชนิดเท่านั้น และในเซลล์สัตว์ก็มักจะพบเซนทริโอล(Centriole)ที่ไม่มีในเซลล์พืช
นอกนั้นเซลล์สัตว์ก็มีองค์ประกอบคล้ายๆกับเซลล์ทั่วไป คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์(Cell Membrane), นิวเคลียสอ่านเพิ่มเติม


คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ รงควัตถุที่มีขนาดเล็กมากและเป็นสารประกอบที่มีสีเขียว สามารถพบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช, ในสาหร่ายทุกชนิด และในแบคทีเรียบางชนิด คลอโรฟิลล์(Chlorophyll)เป็นโมเลกุลที่รับพลังงานจากแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อที่จะสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) อยู่ภายในโครงสร้างที่ชื่อว่า เยื่อหุ้มไทลาคอยล์ (Thylakoid Membrane) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีเยื่อหุ้มที่อยู่ภายในออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่ชื่อว่า คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)
คลอโรฟิลล์(Chlorophyll) สามารถดูดกลืนแสงได้ดีที่ในช่วงคลื่นแสงสีฟ้าและแสงสีแดง แต่สามารถดูดกลืนช่วงคลื่นแสงสีเหลืองและแสงสีเขียวได้น้อย ดังนั้นเมื่อได้รับแสงจะดูดกลืนแสงสีฟ้าและสีแดงเอาไว้ ส่วนแสงสีเขียวที่ไม่ได้ถูกดูดกลืนจึงได้สะท้อนออกมาเป็นแสงสีเขียว … อ่านเพิ่มเติม


เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม(ER) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น มีอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตแต่ไม่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงและตัวอสุจิของคน เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER)มีลักษณะเป็นท่อแบนทบกันไปมามีถุงแบนทบไปมา ที่เรียกว่า ซิสเทอร์นี (Cisternae) ตำแหน่งของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER)จะอยู่ต่อจากเยื่อชั้นนอกของเยื่อหุ้มนิวเคลียส
เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมอ่านเพิ่มเติม


เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ (SER) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

No Picture

การแบ่งเซลล์

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

สิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หรือ การสืบพันธุ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  (Mitosis) กับ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis)… อ่านเพิ่มเติม


นิวคลีโอลัส (Nucleolus) คือ อะไร (What is Nucleolus ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

นิวคลีโอลัส (Nucleolus) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่อยู่ภายในนิวเคลียส(Nucleus)ของเซลล์พวกยูคาริโอต(Eukaryotic Cell) ไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบ สามารถย้อมติดสีได้ เป็นที่อยู่ของยีน(Gene)ที่ควบคุมการสังเคราะห์อาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA) ซึ่งอาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA)จะถูกนำออกทางรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียส เพื่อสร้างเป็นไรโบโซม(Ribosome)ต่อไป ดังนั้นนิวคลีโอลัส (nucleolus) … อ่านเพิ่มเติม