เคมี | เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในหมวดหมู่ เคมี

เคมี (Chemistry) คือ อะไร

เคมี

     เคมี (Chemistry) คือ วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องต่างๆของสสาร เช่น ศึกษาในองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสสาร รวมถึงปฏิกิริยาของสสารที่มีต่อกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
     เชื่อกันว่า เคมี(Chemistry) น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุในสมัยก่อนที่มีมายาวนานหลายสหัสวรรษ