เคมี (Chemistry) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เคมี (Chemistry) คือ วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องต่างๆของสสาร เช่น ศึกษาในองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสสาร รวมถึงปฏิกิริยาของสสารที่มีต่อกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เชื่อกันว่า เคมี(Chemistry) น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุในสมัยก่อนที่มีมายาวนานหลายสหัสวรรษ