จีโนม (Genome) คือ อะไร (What is Genome ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

จีโนม (Genome) คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นใช้ในการสร้างและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง

จีโนม (Genome) อยู่บนดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง จีโนม (Genome) ก็คือ ชุดของ ดีเอ็นเอ (DNA) ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของทุก ๆ เซลล์นั่นเอง
จีโนม (Genome) ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแตกต่างกันและสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดของจีโนม (Genome)แตกต่างกัน
โดยมีคำกล่าวว่า จีโนม อ่านเพิ่มเติม


No Picture

จีโนมิกส์ (Genomics) คือ อะไร (What is Genomics ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

จีโนมิกส์ (Genomics) คือ ส่วนหนึ่งของสาขาพันธุศาสตร์(genetics) โดย จีโนมิกส์ (Genomics) เป็นการศึกษาจีโนม (genome) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด คำว่า จีโนมิกส์ (genomics) เริ่มใช้ในปี พ.ศ.2529(ค.ศ. 1986) โดย โทมัส โรเดอริค (Thomas Roderick) เป็นนักพันธุศาสตร์ ชาวอเมริกันซึ่งจีโนมิกส์ (Genomics) จะเน้นที่การศึกษาหาลำดับเบสทั้งหมดของดีเอ็นเอ (DNA sequence) ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด และการทำแผนที่ทางพันธุกรรม (genetic mapping) … อ่านเพิ่มเติม