จีโนม (Genome) | เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในหมวดหมู่ จีโนม (Genome)

จีโนมิกส์ (Genomics) คือ อะไร (What is Genomics ?)

     จีโนมิกส์ (Genomics) คือ ส่วนหนึ่งของสาขาพันธุศาสตร์(genetics) โดย จีโนมิกส์ (Genomics) เป็นการศึกษาจีโนม (genome) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด คำว่า จีโนมิกส์ (genomics) เริ่มใช้ในปี พ.ศ.2529(ค.ศ. 1986) โดย โทมัส โรเดอริค (Thomas Roderick) เป็นนักพันธุศาสตร์ ชาวอเมริกัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


จีโนม (Genome) คือ อะไร (What is Genome ?)

จีโนม (Genome)

     จีโนม (Genome) คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นใช้ในการสร้างและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…