การโคลนนิ่งสัตว์ (Animals Cloning)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

การโคลนนิ่งสัตว์ คือ การสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาที่มี รูปร่าง, หน้าตา, ลักษณะต่างๆ, พันธุกรรม รวมถึงเพศ เหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นต้นแบบ หรือ เรียกได้ว่า ถอดแบบกันออกมา 
การโคลนนิ่งสัตว์ ที่เกิดจากการโคลนนิ่ง(Cloning)โดยใช้เซลล์จากตัวอ่อนของสัตว์ ทำให้มีเกิดลูกสัตว์ที่เกิดจากการโคลนนิ่ง(Cloning)หลายชนิด มีทั้ง หมู โค กระต่าย แพะ แกะ แต่ยังไม่เคยมีลูกสัตว์ที่เกิดจากการโคลนนิ่ง(Cloning)ด้วยนิวเคลียส(Nucleus)จากเซลล์ร่างกาย(Somatic Cell) จนกระทั้งในปีพ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) Wilmut และคณะ ได้ทำการโคลนนิ่ง(Cloning)ด้วยนิวเคลียส(Nucleus)จากเซลล์ร่างกาย(Somatic Cell)ได้ประสบความสำเร็จ ด้วยการโคลนนิ่ง(Cloning)ให้เกิดแกะชื่อ ดอลลี่ (Dolly) ด้วยเซลล์เต้านม ด้วยการโคลนนิ่ง(Cloning)ที่ใช้วิธีการเดียวกันนี้ แกะดอลลี่ (Dolly)เป็นเพียงตัวเดียวที่ได้จากตัวอ่อนจำนวน 273 ตัว
หลังจากการโคลนนิ่ง(Cloning)ครั้งนั้น ด้วยการโคลนนิ่งจากเซลล์ร่างกาย(Somatic Cell)ทำให้มีลูกสัตว์หลายชนิดเกิดขึ้นหลายตัว เช่น แพะ โค หนู

การโคลนนิ่งสัตว์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ 2 วิธี คือ
1.การถ่ายฝากนิวเคลียส (Nuclear Transfer or Nuclear Transplantation)
2.การแยกเซลล์หรือตัดแบ่งตัวอ่อนในระยะก่อนการฝังตัว (Blastomere Separation or Embryo Bisection)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)