Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy

PaedDr. Frankovičová Zlatica

PaedDr. Frankovičová Zlatica

dejepis, občianska náuka, ekonomika

Zamestnaná od:

2005

 

Kontakt:

[email protected]

Zástupkyne riaditeľky školy

RNDr. Grutková Mária

RNDr. Grutková Mária

chémia, matematika

Zamestnaná od:

1999

 

Kontakt:

[email protected]

RNDr. Klímová Dagmar

RNDr. Klímová Dagmar

chémia, matematika

Zamestnaná od:

1998

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Palenčárová Ingrid

Mgr. Palenčárová Ingrid

fyzika, geografia

Zamestnaná od:

2005

 

Kontakt:

[email protected]

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Andrášová Tatiana

Mgr. Andrášová Tatiana

dejepis, filozofia

Zamestnaná od:

1997

 

Kontakt:

[email protected]

RNDr. Baranová Lucia, PhD.

RNDr. Baranová Lucia, PhD.

matematika, fyzika

Zamestnaná od:

2017

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Bodnárová Gabriela

Mgr. Bodnárová Gabriela

anglický jazyk, ruský jazyk, občianska náuka

Zamestnaná od:

2009

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Bugorčíková Dana

Mgr. Bugorčíková Dana

nemecký jazyk, telesná výchova

Zamestnaná od:

2002

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Coronič Marek

Mgr. Coronič Marek

geografia, informatika

Zamestnaný od:

2009

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Fabriciová Martina

Mgr. Fabriciová Martina

biológia, chémia

Zamestnaná od:

2018

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Harabin Slavomír

Mgr. Harabin Slavomír

matematika, fyzika

Zamestnaný od:

1997

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Horváthová Katarína

Mgr. Horváthová Katarína

francúzsky jazyk

Zamestnaná od:

1997

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Jano Peter

Mgr. Jano Peter

náboženská výchova, informatika

Zamestnaný od:

2015

 

Kontakt:

[email protected]

Doc. RNDr. Ješková Zuzana, PhD.

Doc. RNDr. Ješková Zuzana, PhD.

fyzika, matematika

Zamestnaná od:

2002

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Karkošiaková Zlatica

Mgr. Karkošiaková Zlatica

nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Zamestnaná od:

2002

 

Kontakt:

[email protected]

PhDr. Kerestúriová Ingrid

PhDr. Kerestúriová Ingrid

anglický jazyk, estetika

Zamestnaná od:

2003

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Kňazovická Katarína

Mgr. Kňazovická Katarína

anglický jazyk, ruský jazyk

Zamestnaná od:

2014

 

Kontakt:

[email protected]

PhDr. Kobulská Katarína

PhDr. Kobulská Katarína

anglický jazyk, ruský jazyk

Zamestnaná od:

1981

 

Kontakt:

[email protected]

PhDr. Kobulský Ján

PhDr. Kobulský Ján

dejepis, občianska náuka

Zamestnaný od:

1980

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Kristanová Ľudmila

Mgr. Kristanová Ľudmila

nemecký jazyk, ruský jazyk, psychológia

Zamestnaná od:

1986

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Labunová Jana

Mgr. Labunová Jana

dejepis, slovenský jazyk a literatúra

Zamestnaná od:

2009

 

Kontakt:

[email protected]

RNDr. Letošníková Petra, PhD.

RNDr. Letošníková Petra, PhD.

chémia, biológia

Zamestnaná od:

2010

 

Kontakt:

[email protected]

Bc. Martin Timothy

Bc. Martin Timothy

anglický jazyk – lektor

Zamestnaný od:

2016

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Medzihradská Alena

Mgr. Medzihradská Alena

anglický jazyk, biológia

Zamestnaná od:

2015

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Melichová Ingrid

Mgr. Melichová Ingrid

anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Zamestnaná od:

2017

 

Kontakt:

[email protected]

PaedDr. Novotná Zuzana

PaedDr. Novotná Zuzana

telesná výchova, biológia

Zamestnaná od:

2007

 

Kontakt:

[email protected]

Oberhaus Michael

Oberhaus Michael

nemecký jazyk – lektor

Zamestnaný od:

2014

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Oravcová Silvia

Mgr. Oravcová Silvia

anglický jazyk, dejepis, ruský jazyk

Zamestnaná od:

2003

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Palírová Alena

Mgr. Palírová Alena

slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

Zamestnaná od:

2009

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Partilová Lucia

Mgr. Partilová Lucia

slovenský jazyk a literatúra, latinský jazyk

Zamestnaná od:

1999

 

Kontakt:

[email protected]

Ing. Pejko Otomar

Ing. Pejko Otomar

informatika

Zamestnaný od:

1994

 

Kontakt:

[email protected]

Ing. Poradský Ján, CSc.

Ing. Poradský Ján, CSc.

informatika

Zamestnaný od:

1997

 

Kontakt:

[email protected]

RNDr. Prokaiová Marianna, PhD.

RNDr. Prokaiová Marianna, PhD.

biológia, chémia

Zamestnaná od:

2014

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Radaljová Milada

Mgr. Radaljová Milada

slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova

Zamestnaná od:

2001

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Siváková Daniela

Mgr. Siváková Daniela

telesná výchova

Zamestnaná od:

2015

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Soták Miloš

Mgr. Soták Miloš

matematika, fyzika

Zamestnaný od:

2018

 

Kontakt:

[email protected]

RNDr. Spišiak Ladislav

RNDr. Spišiak Ladislav

matematika

Zamestnaný od:

1998

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Starostová Dana

Mgr. Starostová Dana

anglický jazyk

Zamestnaná od:

2008

 

Kontakt:

[email protected]

PhDr. Szedláková Ľudmila

PhDr. Szedláková Ľudmila

dejepis, ruský jazyk, etická výchova

Zamestnaná od:

1995

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Šolcová Emília

Mgr. Šolcová Emília

slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk

Zamestnaná od:

1997

 

Kontakt:

[email protected]

Mgr. Trnková Zuzana

Mgr. Trnková Zuzana

slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Zamestnaná od:

2006

 

Kontakt:

[email protected]

Ing. Vrabel Jozef

Ing. Vrabel Jozef

informatika

Zamestnaný od:

1991

 

Kontakt:

[email protected]