Home

Podstránky

Subpage Prijímacie skúšky pre šk. rok 2017/2018

Prijímacie konanie

Na viac otázok vám radi odpovieme na adrese [email protected], alebo telefonicky na čísle 6221951

Gymnázium, Šrobárova 1
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: [email protected]