Home

Prečo študovať na šrobárke

Výchovu a vzdelávanie na našej škole realizujeme viac ako 110 rokov. Na škole študuje zhruba 500 študentov a pôsobí 40 učiteľov, z toho jeden nemecký lektor. Hlavným poslaním školy je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať svoju budúcnosť. Škola ponúka atraktívny učebný program, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky pre jeho naplnenie.

Prvoradý cieľ a poslanie: kvalitná príprava študentov pre štúdium na VŠ

Ďalšia dôvody podporujúce voľbu našej školy:

Študentské aktivity:

V prípade nejasností či doplňujúcich informácií sa môžete informovať na telefonicky na telefónnom čísle 055/6221951.

Radi Vás, vážení rodičia i žiaci, privítame a odpovieme na Vaše otázky. Informácie o našej škole nájdete na adrese www.srobarka.sk a Vaše otázky môžete adresovať na e-mailovú adresu [email protected]

Ďakujeme za prejavený záujem o našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: [email protected]