Home

Projekty absolventov

Táto stránka obsahuje odkazy na zaujímavé projekty absolventov našej školy. Ak ste bývalý šrobárčan a máte záujem oboznámiť ostatných s Vaším projektom, táto stránka je určená práve Vám.

Emaily s popisom Vašich projektov posielajte na adresu [email protected]. Ako predmet uvedte "Projekty absolventov".

(Pridané 2.12.2005) Na stránke Palmy sa dočítate: PALMA je súťaž v programovaní určená študentom stredných škôl. Je organizovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a združením STROM. Do súťaže o ceny sa môžu zapojiť dvojčlenné tímy z rovnakej strednej školy alebo jednotlivci. Súťaž je rozdelená do dvoch častí. Každá pozostáva z dvoch on-line kôl a jedného finálového kola.
http://palma.strom.sk

(Pridané 28.11.2005) Pár slov o projekte ImagoDei: Našou snahou je prostredníctvom umeleckej tvorby vytvoriť priestor pre odhalenie krás všednej reality. Prečo práve umenie? My sme to zažili... Zažili sme tie chvíľky, keď sa na pár sekúnd akoby zastavil čas, keď sa človek akoby "zhlboka nadýchol až do duše", chvíľky, keď sme hľadeli na obdivuhodný obraz, na zaujímavú fotografiu, keď sme čítali medzi riadkami básne... Umenie má moc povzniesť nás aspoň na chvíľu na krídlach zážitku ponad všednú realitu bežného dňa. Ku vystavovanej tvorbe budú patriť amatérske básne, amatérska grafická ilustračná kresba, maľba a amatérska fotografia.
http://www.imagodei.sk

(Pridané 2.11.2005) Kubo Mačák nám napísal o Debatnom klube študentov a priateľov Univerzity Karlovej v Prahe: Projekt, ktorému sa spolu s Tomášom Kovařikom (alias Kovom; obaja absolventi 1997-2001) venujeme už od druhého ročníka na strednej skole, je akademická debata. Na vysokej škole (Kovo je študentom 4. roč. Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej; ja som vo 4. roč. Právnickej fakulty Univerzity Karlovej) sme sa podielali na oficiálnom založení Debatného klubu študentov a priateľov Univerzity Karlovej (známy pod skratkou DK UK) v r. 2002. Klub má tradične medzi 30 a 50 členov-vysokoškolákov a je najúspesnejším česko-slovenským vysokoškolskym debatným klubom. (celý text na stránke Debatni klub studentu a pratel Univerzity Karlovy)
http://dkuk.wz.cz

(Pridané 21.10.2005) Martin Kolesár na stránke o výprave Patagónia 2006 píše: Chystáme sa na výpravu do Chile a Argentíny. Od decembra 2005 do januára 2006. Chceme spoznať Patagóniu. Je nás päť. Výpravu Štyri zmysly Patagónie organizujeme, aby sme nielen nadšencom hôr a dobrodružným cestovateľom, ale aj verejnosti prezentovali Patagóniu z rôznych uhlov pohľadu. Zrak, sluch, chuť a čuch budú našimi štyrmi zmyslami, cez ktoré budeme pozorovať, počúvať, ochutnávať a ovoniavať putovanie krajinou.
http://www.patagonia2006.sk

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: [email protected]