RHS - Erhvervsuddannelser - Eux - Eux Business
Lille tekst
Normal tekst
Store tekst
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk - (�bner nyt vindue)
Print siden

Eux Business

Vil du have fag på høje niveauer, og drømmer du om at gøre karriere inden for kontor, handel, butik eller event? Samtidig med at du måske tænker på at læse videre på en videregående uddannelse? Så skal du vælge Eux Business, hvor du både får en erhvervsuddannelse og adgang til videre uddannelse.

 

Eux Business er en merkantil erhvervsuddannelse med fag på gymnasieniveau. Uddannelsen giver dig både adgang til elevplads i en virksomhed og til studier på videregående uddannelser.

Med Eux Business bliver du hurtigt klar til en karriere på kontor i både private og offentlige virksomheder. Du kan også gøre karriere i butik eller inden for handel eller event. Eller du kan vælge at studere på en videregående uddannelse.

Bemærk at du skal vælge eux, hvis du vil have en elevplads på kontor. På kontorområdet får du en grundlæggende viden om administration og økonomi, og emner som digitalisering, koncept, virksomhedsstrategi og kommunikation er en vigtig del af uddannelsen.

Optagelseskrav
For at blive optaget på Eux Business skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse og have bestået afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik.

Uddannelsens opbygning
Eux Business består af et grundforløb og et studieforberedende forløb efterfulgt af elevplads i en virksomhed. Du har også mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse efter elevtiden i virksomheden eller efter det studieforberedende forløb (se figuren).

Figir Eux

Grundforløb
Grundforløb 1 (GF1) er for elever, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller højst har været væk fra skolen et år. Alle andre starter på grundforløb 2 (GF2). Hvert grundforløb varer 20 uger.

Studieforberedende forløb
På det studieforberedende forløb opnår du studiekompetencer på gymnasialt niveau svarende til for eksempel hf, og det giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse.

Hvis du gerne vil læse videre, så skal du være opmærksom på, at du har adgang til de fleste videregående uddannelser, hvis du afslutter din eux med hovedforløbet i en virksomhed.

Vælger du at læse videre lige efter det studieforberedende år, så har du begrænset
adgang til videregående uddannelser.

Læs om fag på grundforløbene og det studieforberedende forløb.

Arbejdsform
På Eux Business er undervisningen et miks af teori, opgaver, gruppearbejde og individuel indsats.

Internationalt fokus
Som en del af uddannelsen får du mulighed for at tage på studieture. Du får afprøvet fagene i praksis samtidig med at rejserne kan være med til at udvikle dig personligt. Hvis du skal med på studieturene, skal du selv betale rejseudgifterne.

Vi planlægger rejser til:
- New York en uge på GF2
- Berlin en uge på det studieforberedende forløb.

Eksamener og projekter
På GF1 er der en eksamen i et grundfag. På GF2 skal du til eksamen i et grundfag, og du
afslutter GF2 med en grundforløbsprøve, der skal bestås.

På det studieforberedende forløb er der seks eksamener i grundfag samt en større skriftlig
opgave (SSO) og et eksamensprojekt.

Vejledning og information
Vi holder åbent hus i studievejledningen hver onsdag kl. 12. Her kan du tale med en vejleder, og få svar på spørgsmål om eux.

Du kan også kontakte en af vores studievejledere på telefon 8852 3200 alle hverdage kl. 13-14 eller på mail til [email protected].