Soul Cartel Soul Cartel
MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Soul Cartel

NỘI DUNG : Khởi đầu của một loạt các cuộc phiêu lưu viễn tưởng đầy thử thách của một cậu bé chấp nhận giao ước với quỷ dữ. Shi-Hoon, một cậu bé sinh ra trong một gia đình pháp sư, tình cờ gặp Mephistopheles – ác quỷ trong trận chiến giữa con người và ác quỷ từ ngàn xưa. Menphistopheles đang trên đường tìm kiếm kỳ phùng địch thủ – con người Faust – người chiến thắng trong trận chiến ấy, vì Menphistopheles không chấp nhận mình đã thua. Shi-Hoon bị Menphisto ép làm bạn của mình dù cậu bé lại thấy đau khổ hơn là vui. Cuộc phiêu lưu của Shi-Hoon bắt đầu…

Tên chương Ngày Đăng
Soul Cartel Chap 88 09/07/2017
Soul Cartel Chap 87 09/07/2017
Soul Cartel Chap 86 09/07/2017
Soul Cartel chap 68 21/11/2015
Soul Cartel chap 67 21/11/2015
Soul Cartel chap 66 17/09/2015
Soul Cartel chap 65 09/09/2015
Soul Cartel chap 64 09/09/2015
Soul Cartel chap 63 09/09/2015
Soul Cartel chap 62 25/08/2015
Soul Cartel chap 61 25/08/2015
Soul Cartel chap 60 25/08/2015
Soul Cartel chap 59 14/08/2015
Soul Cartel chap 58 04/08/2015
Soul Cartel chap 57 04/08/2015
Soul Cartel chap 56 04/08/2015
Soul Cartel chap 55 04/08/2015
Soul Cartel chap 54 04/08/2015
Soul Cartel chap 53 04/08/2015
Soul Cartel chap 52 04/08/2015
Soul Cartel chap 51 04/08/2015
Soul Cartel chap 50 04/08/2015
Soul Cartel Chap 49 04/08/2015
Soul Cartel chap 48 04/08/2015
Soul Cartel chap 47 04/08/2015
Soul Cartel chap 46 04/08/2015
Soul Cartel chap 45 04/08/2015
Soul Cartel chap 44 04/08/2015
Soul Cartel chap 43 04/08/2015
Soul Cartel chap 42 04/08/2015
Soul Cartel chap 41 04/08/2015
Soul Cartel chap 40 04/08/2015
Soul Cartel chap 39 04/08/2015
Soul Cartel chap 38 04/08/2015
Soul Cartel chap 37 04/08/2015
Soul Cartel chap 36 04/08/2015
Soul Cartel chap 35 04/08/2015
Soul Cartel chap 34 04/08/2015
Soul Cartel chap 33 04/08/2015
Soul Cartel chap 32 04/08/2015
Soul Cartel chap 31 04/08/2015
Soul Cartel chap 30 04/08/2015
Soul Cartel chap 29 04/08/2015
Soul Cartel chap 28 04/08/2015
Soul Cartel chap 27 04/08/2015
Soul Cartel chap 26 04/08/2015
Soul Cartel chap 25 04/08/2015
Soul Cartel chap 24 04/08/2015
Soul Cartel chap 23 04/08/2015
Soul Cartel chap 22 04/08/2015
Soul Cartel chap 21 04/08/2015
Soul Cartel chap 20 04/08/2015
Soul Cartel chap 19 04/08/2015
Soul Cartel chap 18 04/08/2015
Soul Cartel chap 17 04/08/2015
Soul Cartel chap 16 04/08/2015
Soul Cartel chap 15 04/08/2015
Soul Cartel chap 14 04/08/2015
Soul Cartel chap 13 04/08/2015
Soul Cartel chap 12 04/08/2015
Soul Cartel chap 11 04/08/2015
Soul Cartel chap 10 04/08/2015
Soul Cartel chap 9 04/08/2015
Soul Cartel chap 8 04/08/2015
Soul Cartel chap 7 04/08/2015
Soul Cartel chap 6 04/08/2015
Soul Cartel chap 5 04/08/2015
Soul Cartel chap 4 04/08/2015
Soul Cartel chap 3 04/08/2015
Soul Cartel chap 2 04/08/2015
Soul Cartel chap 1 04/08/2015
Soul Cartel chap 0 04/08/2015