மின்னற் பொழுதே தூரம் Skip to main content

Posts

Featured

ஆங்கிலத்தில் சரளமாய் பேசுவது எப்படி?

வணக்கம் அபிலாஷ்,

எப்படி இருக்கீங்க?

நான் தமிழ் வழியில் எனது பள்ளிப் படிப்பை முழுதும் படித்தேன். அதனாலோ என்னவோ நான் சிந்திப்பது முழுதும் தமிழிலேயே நடக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். அவ்வாறு சிந்தித்து ஆங்கிலத்திற்கு convert செய்து பேசும்போது வார்த்தைகள் கோர்வையாக வருவதில்லை. இது ப்ரெசென்டஷன் செய்யும் போதும், சில விஷயங்களை explain செய்யும்போதும் வார்த்தைகளை தேர்வு செயவதிலும், இலக்கணப் படி பேசுவதிலும் மிகுந்த சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது. தவறான வார்த்தைகளை நான் உதிர்த்தபிறகு எனக்கே தெரிகிறது அது தவறான வார்த்தை அல்லது இலக்கணப் பிழை உள்ள சொற்றுடர் என்று.

Latest Posts

யானை டாக்டர்

கவிதையில் மிகைச்சொற்களின் தேவை (2)

கவிதையில் மிகைச்சொற்களின் தேவை (4)

கவிதையில் மிகைச்சொற்களின் தேவை (3)

கவிதையில் மிகைச் சொற்களின் தேவை (1)