மின்னற் பொழுதே தூரம் Skip to main content

Posts

Featured

மீ டூ - சில விமர்சனங்கள் - முன்னுரை

சற்றுநீளமானமுன்னுரை…
MeToo பாலியல்தொந்தரவு, தாக்குதல்மற்றும்அத்துமீறல்களைஅம்பலப்படுத்தும்ஒருஇயக்கம். 2016இல்டரானாபுர்க்எனும்கறுப்பினஅமெரிக்கபோராளி

Latest Posts

சிகரெட் புகைக்கும் பெண் (1)

அன்புள்ள தெரிதா - அருள் ஸ்காட்டின் உரை

“அன்புள்ள தெரிதா” குறித்து கவிஞர் இந்திரன்

ஐந்து புத்தகங்களின் வெளியீடு

தமிழ் நாவல்களில் திணை