"ช่วยกันทำให้คนป่วยน้อยลง" เริ่มจากตัวเราและคนรอบข้าง – ใครไม่ป่วย ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น หมอแดง หมอนัท แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก กรดไหลย้อน ไมเกรน โรคกระเพาะอาหาร ท้องอืด สมุนไพร นวดแผนไทย นวดแผนโบราณ

การแพทย์ทางเลือก

อาหารเป็นยา

สมุนไพรบำบัดโรค