روشنگری ناب و اسمانی بصیرت محمدی اسمانی جهانی

روشنگری ناب و اسمانی بصیرت محمدی اسمانی جهانی

این وبلاگ برای روشنگری بصیرت اسمانی و حقیقت خدایی ناب است

دیووونه خونه و دزد خونه ایران بهترین نامی است که می توان برمجموعه کشور ایران نهاد که در اوج بی نظمی انارشیسم مزمن نظام مند ملت دولت کشور منظم روتین نشان داده میشود


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

در سال 1397 امارها از کل کشور بوضوح اثبات میکند بیش از 85% ایرانی ا کاملا پذیرفته اند سیستم نظام 40 ساله انقلاب به اوج ناکارمدی فساد فشل هرج مرج بهم ریختگی دروغ دزدی بن بست بحران است


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

ایران کشوری که توسط مذهبی های خشک مغز فاسد بسته خسته منافق نفوذی خرفت به فلاکت زده ترین بهم ریخته ترین انارشیسم ترین مزمن ممکن 40 سال است اداره میشود صدایی درنمیاید یا خفه میشود


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

کمترین دارو کمترین زمان برای مریض راهبرد کل بیمارستان ها و پلی کلینیک های تامین اجتماعی در قبال مریضان مراجعین مستضعف بدبخت فلک زده ناچار تا در همه چیز به نفع تامین اجتماعی صرفه جویی شود


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

مسئولان نظام اعم از خامنه ای و روحانی و بقیه فاسدان نظام باز امیداور به "گزینه مشمول گذر تدریجی زمان" برای فراموش کردن پذیرفتن مردم گرانیها بی نظیربعد دلار12000 دولت روحانی هستن


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

مسئولان نظام نه قادر هستند قیمت های کشور به قبل گرانی دلار 12000 دولت روحانی برگردانند نه دست ازیغما غارت ثروتها و منابع بی پایان کشور برمیدارند و مردم ایران گیراین عوضی ها فاسد مذهبی افتاده اند


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

رهبر ایران علی خامنه ای و سران سه قوه بیایند در گفتگوی تلویزونی با ملت اعلان کنند هیچ امیدی دیگر به اصلاح بهبود ایران وضعیت معیشت رفاه مردم بعد گرانی دلار 12000 در دولت روحانی نیست و تمام شده همه چیز


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

ایران وانقلاب و نظام با تدابیر خائنان مجموعه دولت روحانی و اوج کمال ناکارمدی تمبلی دولت روحانی شبیه کوه یخی است که بسرعت در حال آب شدن و فرو ریختن کوه یخ در دریاست و همه مردم تباه بازنده خیانت


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

وادارکردن مردم به باقی ماندن بیشتر پای نظام و دولتی که قادر به تامین نان شب مردم و اقتصاد آنها نیست و به موشک و اتمی خود و رشد دستاوردهایی می نازد که اصلا تاثیری در اولین نیازهای مردم هم ندارد

اصرارنظام به حفظ موشک و اتمی و سایردستاوردها در اصل ترفند رندی حیله گری ذی نفع های اصلی نظام از باقی ماندن این سیستم است که هرچند به ضرر تمام مردم باشد اما به نفع انها100% هست

بقای یک سیستم مهمتر از بقای اکثر مردم شده است و برای بقای این سیستم موشک و اتم مهمتر از نان شب و اقتصاد سالم مردم است

پس اثبات می شود چرا الویت اصلی مدیران و صاحبان ذی نفعان نظام بخصوص خود خامنه ای اقتصاد و نان شب مردم نیست چون مردم هرچه ذلیل تر خواتر نیازمند تر شوند بهتر بله قربان می گویند و بهتر سرسپرده می شوند

نظام و خامنه ای بیشتر به فکرحفظ سیستم مافیایی فاسد خود هستند نه به فکر حفظ اقتصاد زندگی معیشت روزانه اینده اقتصادی مردم

و این کشمکش و تنش در دولت حسن روحانی به اوج نهایت خود رسیده است و مسئولان کشور خیلی ساده راحت ارام در حال کنار امدن با این مسئله و برگزرار کردن ان هستند و هنوز به اوج استرس اضطراب دلهره ترس احساس خطرجدی  نرسیده اند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی

تدابیراقتصادی خائنانه و افتضاح دولت روحانی مردم ایران وحشی عصبی لامذهب کرده و مثل سگ و گربه در خیابان سرمنافع خودخواهی به جان هم افتادند و انگار در کف خیابان ها جنگ اقتصادی هرروزه میان مردم است


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حسن روحانی