RHS - Kurser og efteruddannelse - Planer og politik
Lille tekst
Normal tekst
Store tekst
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk - (�bner nyt vindue)
Print siden

Planer og politik

I menuen til venstre finder du information om Centret for voksenuddannelsers målsætning og strategier for undervisningsudbuddet.

Desuden findes oplysninger om udlagt og udliciteret undervisning.

AMU

Centret for voksenuddannelser er et kompetencegivende uddannelsescenter for voksne, der udbyder relevante, fagligt velfunderede arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), erhvervskurser og videregående erhvervsrettede uddannelser for at imødegå erhvervslivets og enkeltpersoners uddannelsesbehov.

Uddannelsernes fokus ligger inden for disse områder:

  • Handel
  • Økonomi
  • Sprog
  • Kommunikationsteori
  • Ledelse
  • Service
  • Informationsteknologi

Centret for voksenuddannelser målsætning er at levere relevante, fagligt opdaterede og direkte anvendelige kurser og uddannelsesforløb, der kan være medvirkende til at give deltagerne opkvalificeret viden inden for det handelsfaglige område. 

Åben uddannelse

Udover AMU-kurser udbyder Centret for voksenuddannelser kurser under åben uddannelse, for eksempel IT-værksted. Centret for voksenuddannelser samarbejder desuden med Jobcentre i Projekt Kom og se, hvor god du er.

Samarbejdsrelationer

Vi koordinerer udbudet af fælles kompetencebeskrivelser (FKB) i samarbejde med regionens øvrige institutioner i VEU-center Øst og Øerne samt "Skolesamarbejde Sjælland", hvorved der muliggøres et bredt geografisk dækkende udbud af voksen- og efteruddannelse i Region Sjælland. Et udbud som giver såvel enkeltpersoner som virksomheder et stort og kvalificeret tilbud om kompetenceudvikling. Læs mere om skolens samarbejdsrelationer her.

Værdier

Læs om Roskilde Handelsskoles værdier her.

Kvalitet

Tilfredshed og evaluering af AMU
Alle, der har deltaget på et AMU - kursus skal ved kursets afslutning udfylde et evalueringsskema. På viskvalitet.dk kan du se, hvad deltagere og virksomheder har svaret.
Evalueringsskemaerne og tilfredshedsundersøgelserne er med til at vise relevans og kvalitet af AMU-kurset.
 
Resultater
Evalueringsresultater for det senest afsluttede kalenderår og senest afsluttede kvartal fremgår af siden viskvalitet.dk.
 
For at gøre målingerne sammenlignelige og sikre anonymitet, er resultaterne kun at finde på viskvalitet.dk, når minimum 35 deltagere og fem virksomheder har besvaret et evalueringsskema. Derfor kan der mangle evalueringer.

Deltagerevaluering for første og andet kvartal 2015:
 
Fordelt på fag

Deltagerevaluering for hele kalenderåret 2016:
 

Virksomhedsevaluering første kvartal 2015:
Kontakt Centret for voksenuddannelser for mere information.
 
Du kan læse mere om vores kvalitetsarbejde her.
 
 

 

 

 

 

RHS' værdier