RHS - Voksenuddannelser - Eux for voksne
Lille tekst
Normal tekst
Store tekst
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk - (�bner nyt vindue)
Print siden

Eux for voksne

​Eux for voksne - er en erhvervsuddannelse for dig, der er 25 år og derover. Med Euv med eux får du et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau. På det studieforberedende eux-forløb opnår du gymnasiale niveauer svarende til for eksempel hf.

 

Et euv med eux-forløb er et reelt uddannelsesforløb svarende til en almindelig erhvervs-uddannelse, men det gennemføres på kortere tid, fordi de uddannelser og kurser, du har taget, og den erhvervserfaring, du har opnået, kan godskrives i uddannelsesforløbet.

Uddannelsesn varighed og indhold
Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså alt det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Uddannelsens varighed afhænger konkret af din relevante erhvervserfaring:

Mere end to års relevant erhvervserfaring:
Har du mere end to års relevant erhvervserfaring, så får du merit for grundforløbet på euv. Du starter derfor direkte på hovedforløbet, under forudsætning af, at du tidligere har ebstået grundfag på niveau med dem, der er på eux.
 
Op til to års erhvervserfaring:
Har du op til to års relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet op til 18 uger (1/2 år).
 
Ingen relevant erhvervserfaring:
Har du ingen relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet som udgangspunkt 20 uger.
 

Din samlede uddannelsestid på Roskilde Handelsskole vil sandsynligvis være op til 1 1/2 år.

Vigtigt: I din ansøgning til euv skal du vedlægge dokumentation for din erhvervserfaring.

 
Uddannelsens indhold og struktur

Undervisningsministeriet arbejder fortsat på betingelserne for euv med eux for voksne. Så snart vi ved mere om det præcise indhold og den præcise struktur og varighed, vil det fremgå af denne side.

Fagretninger på euv med eux
På Roskilde Handelsskole tilbydes euv med eux med fire forskellige fagretninger:

 • Butik, handel og ledelse
 • Kontor, finans og ledelse
 • Butik, handel og ledelse, international
 • Kontor, finans og ledelse, international

Det studieforberedende eux-forløb
Eux-delen af euv er et studieforberedende forløb. På dette forløb opnår du studierettede kompetencer på gymnasialt niveau svarende til for eksempel hf.

Med eux-delen får du både adgang til at søge direkte ind på en videregående uddannelse og til at søge en læreplads i en virksomhed inden for en række områder blandt andet:

 • Spedition
 • Økonomi
 • Revision
 • Offentlig administration
 • Administration
 • Lægesekretær
 • Finans. 

Fag og niveauer på det studieforberedende forløb
På det studieforberedende forløb afsluttes fagene på følgende niveauer:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • It B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Samfundsfag C
 • Matematik C
 • Organisation C
 • Afsætning C
 • 2. fremmedsprog C
 • Valgfag

Derudover skal et fag på C-niveau løftes til B-niveau, for eksempel Matematik C til Matematik B.

 

Økonomi
Der er forskellige muligheder for økonomisk støtte under EUV-forløbet, afhængigt af dine forhold:

Er du i beskæftigelse
Hvis du er i beskæftigelse, vil din arbejdsplads udbetale voksenelevløn, som virksomheden modtager euv-refusion for på op til 110 % af højeste dagpengesats, når I har en uddannelsesaftale.

Er du ikke i beskæftigelse
Hvis du ikke er i beskæftigelse, afhænger din økonomi af, om du vurderes at have behov for praktik. I det indledende forløb, der vurderer dine realkompetencer, vil det blive vurderet, om du skal i praktik under euv-forløbet.

Hvis det vurderes, at du ikke skal i praktik, så er du typisk SU-berettiget under euv-forløbet.

Hvis det vurderes, at du skal gennemgå et praktikforløb, så vil du kunne opnå elevløn fra praktikstedet. Praktikstedet får en euv-refusion på op til 110 % af højeste dagpengeindsats.

Hvis du ikke finder et praktiksted, vil du kunne modtage SU, mens du går på grundforløbet, og skolepraktikydelse under hele hovedforløbet.

Du kan tage euv-forløbet gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse. Dette skal aftales med din hjemkommune.

Tilmelding til eux
Du tilmelder dig eux på www.optagelse.dk.
 
Når vi har modtaget din tilmelding, kontakter vi dig for at foretage en realkompetencevurdering og vejlede dig om:
 • hvilken fagretning der passer bedst til dine ønsker og mål
 • varigheden af dit uddannelsesforløb
 • dine muligheder for opkvalificering.
Spørgsmål til euv på Roskilde Handelsskole
Har du spørgsmål til euv, kan du kontakte en af vores uddannelses- og erhvervsvejledere. Ring til 8852 3200 mandag-fredag kl. 12.30-14.00 og spørg efter en euv-vejleder på centret for voksenuddannelser eller skriv til [email protected].