RHS - Om skolen - Skolens historie
Lille tekst
Normal tekst
Store tekst
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk - (�bner nyt vindue)
Print siden

Skolens historie

Roskilde Handelsskole blev oprettet i 1869 af Roskilde Handelsstandsforening og levede i de første mange år en omtumlet tilværelse med flere lukninger til følge. Skolen startede som en aftenskole for under 10 handelselever, der to gange om ugen blev undervist i dansk, regning, skrivning og engelsk. I dag er Roskilde Handelsskole en af Sjællands største med ca. 2.200 årselever. Det svarer til, at mere end 8.000 elever har deres gang på skolen.

Roskilde Handelsskole i dag

Roskilde Handelsskole er en skole under konstant forbedring. Inden for de seneste få år er en ny flot kantine, der rummer 600 elever, studerende og kursister i flere hold hver eneste dag, og som huser mangeartet arrangementer året rundt, et auditorium med plads til 150 tilhørere og en stribe topmoderne undervisningslokaler kommet til. I løbet af det seneste år er hallen blevet udstyret med et nyindrettet fitnesscenter, det omfangsrige bibliotek er flyttet til en ny central placering, og ungdomsuddannelsernes studievejledning er rykket ind i et komplet nyt område med de forhold, der skal til, for at elever og studievejledere kan føre fortrolige samtaler under fire øjne. Alt sammen forhold der er med til at sikre skolen topkarakterer i elevundersøgelser (link til elevundersøgelse for EUD og elevundersøgelse for Handelsgymnasiet), når eleverne bliver spurgt til studiemiljøet og skolens indretning.

Skolens historie gennem 140 år

Roskilde Handelsskole kæmpede i de første år for at få fodfæste. Fra 1869 frem til 1906 måtte skolen igennem hele fire lukninger. Men i 1906 kom købmand Axel Parliin skolen til undsætning og foreslog, at Handelsstandsforeningen skulle yde skolen et fast årligt tilskud på indtil 100 kroner, og at der skulle nedsættes et udvalg, der førte tilsyn med skolens drift. Axel Parliin blev selv formand for det nye skoleudvalg og overlærer Th. Høltzer blev ansat som skolens forstander. Og så gik det fremad.

I 1907 havde skolen 32 elever, der blev undervist i lånte lokaler på Allehelgenes skole. Men der var et problem. De voksne elever havde svært ved at klemme sig ned ved de små skolepulte. Da antallet af elever samtidigt voksede, besluttede skoleudvalget at flytte.

Under eget tag

Det blev ikke nogen helt almindelig flytning, for Axel Parliin og skolens øvrige ledelse havde store planer. Roskilde Handelsskole skulle have sine egne bygninger. Og sådan blev det.

Roskilde Kommune lagde byggegrund til og med rentefrie lån fra Staten og gaver fra blandt andre Roskilde Sparekasse og Roskilde Landbobank, blev planen til virkelighed. Landets første bygninger opført med det formål at drive handelsskole blev indviet den 25. august 1920.

I 1935 døde både skolens formand og forstander. Et nyt stabilt par, grosserer C. W. Leegaard og lærer Aksel Andersen, overtog lederansvaret og stod i spidsen for skolen frem til midten af 60'erne.

Fra krig til ekspansion

Selv om krigen ikke gik sporløst hen over Roskilde Handelsskole og skolens bygninger i en periode blev beslaglagt af værnemagten, overlevede den 2. verdenskrig, og i efterkrigsårene steg elevtallet støt. I 1960 var der 434 elever.

Efter en par kortvarige ansættelser i skolens ledelse blev Volmer Svenstrup i perioden 1966 til 1991 skolens forstander. Herefter blev titlen som forstander afskaffet, og skolens første direktør blev Torben Krogh. Han blev i 1996 afløst af skolens nuværende direktør, Jørgen Sloth.

Efter skiftende formænd i 60'erne og 70'erne kom den nuværende bestyrelsesformand, Jorun Bech, til i 1986.

Fra 1969 til 1994 havde skolen til huse på Maglelunden. Herefter flyttede alle aktiviteter - bortset fra dele af de videregående uddannelser - til Bakkesvinget. Det var dog fortsat et meget stort ønske at samle alle aktiviteter på en adresse - et ønske som gik i opfyldelse i august 2001, hvor de sidste uddannelser indtog skolens nye bygning på hjørnet af Maglegårdsvej og Bakkesvinget.