RHS - Handelsgymnasiet - Vejledning og information
Lille tekst
Normal tekst
Store tekst
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk - (�bner nyt vindue)
Print siden

Vejledning og information

Studievejledning

Studievejlederne kan hjælpe dig med forskellige studiemæssige forhold under uddannelsen. De kan for eksempel vejlede om valgfag, studieretninger og om SU-regler, og studievejlederne kan støtte, hvis man har personlige problemer. De kan også hjælpe med specialpædagogiske foranstaltninger, hvis du for eksempel er ordblind, svagsynet eller hørehæmmet.

Studievejlederne holder desuden øje med hver enkelt elevs fravær og griber ind, hvis fraværet bliver for højt.

Studievejledningen har en meget central rolle i forbindelse med fastholdelsen af eleverne. Se mere om indsatsområderne i fastholdelsesarbejdet her.

Studievejledningen på Handelsgymnasiet 

 Hver klasse har en studievejleder tilknyttet, og vedkommende kommer jævnligt ind i klassen. Desuden kan man selv gå til sin studievejleder for at få hjælp. 

Anne Andersen er i skoleåret 2017-2018 studievejleder for klasserne 1B, 1C, 1D, 1F, 1i, 2B, 2F, 2H, 2K, 2N, 2O, 3F, 3O.

Mette Louise Bojesen er studievejleder for 1N, 1S, 2S, 3i og 3S.

Marianne Barsøe er studievejleder for klasserne 1A, 1E, 1V, 2A, 2E, 2V, 2W, 3A, 3E, 3T, 3X og 3Y.

Mette Kjær Petersen er studievejleder for 1G, 1H, 1P, 1U, 2C, 2i, 2J, 3C, 3G, 3H, 3J og 3K.De enkelte studievejledere kan kontaktes via nedenstående mailadresser. Studievejledningen har telefontid dagligt fra kl. 9-10:30 gennem skolens hovednummer 8852 3200. Man kan desuden aftale tid til en personlig samtale med en af studievejlederne - det sker nemmest via mail.

 

     Anne H. Andersen        Mette Louise Bojesen      Marianne Barsøe       Mette Kjær Petersen

     Studievejleder                Studievejleder                 Studievejleder               Studievejleder

     [email protected]               [email protected]                [email protected]        [email protected]

I folkeskolen har du haft en vejleder fra Ungdommens Uddannelses-vejledning (UU). Den vejleder har pligt til at følge dig, efter du har forladt folkeskeskolen. Din studievejleder har løbende kontakt med vejlederne på UU-centrene og har pligt til at give en tilbagemelding til UU i det område, du kommer fra, hvis du afbryder din uddannelse.

SU og transportstøtte
Du kan få hjælp til spørgsmål om  SU og transportstøtte hos Rikke Nielsen, der kontaktes på telefon 8852 3247, mail [email protected]  eller ved henvendelse i receptionen. 

Specialpædagogisk støtte
Hvis du er ordblind eller har et andet handicap, kan du søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til vores støttekonsulent Ditte Pedersen, som  hjælper dig med at afklare dit støttebehov. Du kan eventuelt blive screenet for ordblindhed i vejledningen.

Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder studievejledningen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller studievejledningen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt. I nogle tilfælde, bl.a. hvis en elev er ordblind, kan man få tildelt ekstra tid til eksamener og terminsprøver.
 

Vejledning om tiden efter Handelsgymnasiet  
Morten Georg Hansen er vejleder fra Studievalg Sjælland, som er det regionale vejledningscenter. Morten vejleder også i studievejledningen – om videregående uddannelse og erhverv. I løbet af din studietid holder Morten en række arrangementer, der hjælper dig med at vælge - og vælge rigtigt - efter din gymnasiale uddannelse.                    

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelse i Danmark eller internationalt, eller hvis du vil undersøge de muligheder, dit valg af studieretning giver dig, kan du få en samtale med Morten. Er du bare i tvivl om, hvad du skal vælge, er du også mere end velkommen. 

Sådan kontakter du Studievalg

Morten kan kontaktes via mail ([email protected]), eller du kan ringe eller sende en sms på mobil 22 69 68 28.  

Du kan også booke en tid hos Morten ved at klikke her: 

Book en tid hos Peter Thystrup 

Desuden kan du finde Morten i Studievejledningen på bestemte dage. Se træffetider på opslag ved studievejledningen. 

Studievalg på Roskilde Bibliotek

Studievalg træffes desuden på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde:

Mandag kl. 14.00-17.00
Torsdag kl. 14.00–17.00.  

Gode links 

Uddannelsesguiden (www.ug.dk). Her kan man få informationer om videregående uddannelser i hele Danmark (korte, lange og mellemlange uddannelser).  

Undervisningsministeriet med links til mange uddannelsesinstitutioner og med love, regler og læreplaner for de enkelte fag på bl.a. på HHX.