RHS - Handelsgymnasiet - Planer og politik
Lille tekst
Normal tekst
Store tekst
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk - (�bner nyt vindue)
Print siden

Planer og politik

Som elev på Handelsgymnasiet skal du være opmærksom på de regler, planer og politikker, der er gældende for gymnasiet.

 

Herunder og i elevhåndbogen findes de regler og politikker, du skal overholde:

Rusmiddelpolitik for Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole
Roskilde Handelsskole har en aktiv rusmiddelpolitik, som  er i overensstemmelse med vores værdigrundlag, ordensregler og målsætning, og som fastlægger klare og synlige retningslinjer vedrørende alkohol og ulovlige rusmidler.

Skolens rusmiddelpolitik tager udgangspunkt i lov om euforiserende stoffer, der fastslår at en række rusmidler, herunder hash, ikke er tilladt hverken at medbringe, indtage eller sælge. Vi ønsker at fastholde eleven i uddannelse, men vi tager ethvert bekymrende forbrug meget alvorligt og ønsker aktivt at medvirke til at hjælpe eleven ud af forbruget/misbruget, hvis eleven selv ønsker det.

Det påhviler alle skolens lærere og ledelse at handle, hvis retningslinjerne overtrædes. Elever forventes selv at handle ansvarligt og evuelt søge hjælp til løsning af problemet hos skolens lærere og ledelse. 
 
I det følgende gennemgås elementerne i rusmiddelpolitikken:
 1. Værdierne som politikken er baseret på
 2. Skolens regler vedrørende alkohol og ulovlige rusmidler
 3. Handleguide ved et bekymrende forbrug af rusmidler.
 
Værdierne som politikken er baseret på
Skolen har et samfundsansvar i forhold til danske unges forbrug af alkohol og andre rusmidler. Vi vil gerne sende et tydeligt signal om, at det ikke er acceptabelt i skoletiden eller på skolens område.
 
Skolen skal skabe bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling – både socialt og individuelt. Undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem rusmiddelforbrug, indlæringsevne og trivsel. De elever, der har et højt alkohol- og hashforbrug, er overrepræsenteret i gruppen af elever, som trives dårligt i dagligdagen og som har svært ved at passe deres skolegang.
 
Skolen har yderligere et ansvar for elevernes velbefindende og trivsel. Uhensigtsmæssige rusmiddelvaner kan være med til at udelukke nogle elever fra det sociale fællesskab på skolen og i klasserne.
 
Skolen viser anerkendelse for ungdomskulturen og unges identitetsdannelser. Derfor er det også vigtigt at indsatsen støtter de unges udvikling på en konstruktiv måde, så den imødekommer de positive elementer i ungdomskulturen og er baseret på positive forventninger til eleverne og en anerkendende dialog, der støtter op om elevens egne ressourcer.
 
Skolens regler vedrørende alkohol og ulovlige rusmidler
På Roskilde Handelsskole er det ikke tilladt at: 
 • Medbringe, indtage eller sælge ulovlige rusmidler
 • Medbringe eller indtage alkohol. Disse regler gælder for undervisning samt andre skoleaktiviteter i skolens regi, for eksempel introdage, fester, fredagscafeer, ekskursioner, studierejser/udvekslingsrejser, (inklusive rejse til og fra) samt sidste skoledag
 • Møde på skolen eller til andre aktiviteter i påvirket tilstand.
Hvis en elev overtræder disse regler, kan der iværksættes sanktioner, herunder øjeblikkelig hjemsendelse. Alle tilfælde vurderes individuelt. Forældrene skal inddrages, hvis eleven er under 18 år.
 
Skolen kan ved særlige lejligheder give tilladelse til indtagelse af alkohol under hensyntagen til almindelig ansvarlighed og gældende lovgivning. Dette gælder for eksempel skolefester og caféarrangementer. Under fester, caféer og lignende er fokus på samværet, hyggen og musikken. Tilstedeværende elevarrangører, lærere og ledelse sikrer at afviklingen sker i trygge rammer.
 
Handleguide ved et bekymrende forbrug
Hvis nogen på skolen, både lærere, ledelse eller elever, oplever at en elev har et bekymrende forbrug, skal der reageres med henblik på at hjælpe eleven med rådgivning eller afvænning.

Handelsgymnasiet er et undervisningstilbud og ikke et behandlingstilbud. Derfor henviser vi til rådgivningstilbuddet Spottet, hvor eleven kan få anonym og gratis rådgivning. Spottet ligger på Basgangen 5b på Musicon og er en håndsrækning til dem, der vil tale om rusmidler. Her vil de vurdere, om  der er tale om et misbrug, samt hvad der kan gøres for at støtte eleven ud af forbruget/misbruget for at undgå, at uddannelsen må afbrydes.
 

Handleguide trin for trin

 • Ved bekymring: Man kan anonymt orientere studievejledningen om sin bekymring.
 • Eleven indkaldes efterfølgende til en samtale med studievejlederen.
  Hvis der er tale om et forbrug/misbrug, og hvis eleven er motiveret for behandling/rådgivning, tages der kontakt til Spottet, Basgangen 5b, Musicon (over for Headspace), 4000 Roskilde. De kan kontaktes på 2490 6533 og på [email protected] (kun onsdage).
 • Studievejlederen tager kontakt til Spottet, hvis eleven ønsker det.
 • Så vidt muligt skal eleven fastholdes i uddannelsen 
 • Hvis eleven ikke er motiveret for behandling eller rådgivning, gøres der opmærksom på skolens rusmiddelpolitik og muligheden for at uddannelsen afbrydes.