RHS - Voksenuddannelser - EUD for voksne
Lille tekst
Normal tekst
Store tekst
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk - (�bner nyt vindue)
Print siden

EUD for voksne

EUD for voksne (​Euv - erhvervsuddannelse for voksne) er en erhvervsuddannelse for dig, der er 25 år og derover. Med euv får du et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervs-uddannelsesniveau. Undervisningen foregår i et voksenmiljø.

 

Et euv-forløb er et reelt uddannelsesforløb, som svarer til en almindelig erhvervsuddannelse, men det gennemføres på kortere tid, fordi de uddannelser og kurser, du har taget, og den erhvervserfaring, du har opnået, kan godskrives i uddannelsesforløbet.

Roskilde Handelsskole tilbyder euv med to forskellige fagretninger:

Er du student eller HHx'er tilbyder vi følgende forløb: klik her

Vi holder løbende informationsmøder - se ude til højre hvornår næste informationsmøde er.

Uddannelsens varighed og indhold
Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså alt det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Uddannelsens varighed afhænger konkret af din relevante erhvervserfaring:

Mere end to års relevant erhvervserfaring:
Har du mere end to års relevant erhvervserfaring, så får du merit for grundforløbet på euv. Du starter derfor direkte på hovedforløbet.

Op til to års erhvervserfaring:
Har du op til to års relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet op til 18 uger (1/2 år).

Ingen relevant erhvervserfaring:
Har du ingen relevant erhvervserfaring, så tager grundforløbet som udgangspunkt 20 uger.

Vigtigt: I din ansøgning til euv skal du vedlægge dokumentation for din erhvervserfaring.

Fremtiden med en euv
Med en euv på op til 20 uger har du adgang til job som:

 • Salgsassistent
 • Dekoratør
 • Blomsterdekoratøer
 • Handelsassistent
 • Logistikassistent
 • Indløbsassistent
 • Eventkoordinator.

Supplering af euv med gymnasiale niveauer
Ønsker du at opnå adgang til de videregående uddannelser, kontoruddannelsen og finansuddannelsen, så kan du vælge at supplere din euv med eux målrettet voksne. På den måde opnår du gymnasiale niveauer. Den samlede uddannelsestid på Roskilde Handelsskole vil være op til 1 1/2 år.

Med euv med eux for voksne får du adgang til:

 • kontoruddannelsen
 • finansuddannelsen
 • videregående uddannelser.

Læs mere om euv med eux her.

 

Økonomi
Der er forskellige muligheder for økonomisk støtte under euv-forløbet, afhængigt af dine forhold:


Er du i beskæftigelse

Hvis du er i beskæftigelse, vil din arbejdsplads udbetale voksenelevløn, som virksomheden modtager euv-refusion for på op til 110 % af højeste dagpengesats, når I har en uddannelsesaftale.

Er du ikke i beskæftigelse
Hvis du ikke er i beskæftigelse, afhænger din økonomi af, om du vurderes at have behov for praktik. I det indledende forløb, der vurderer dine realkompetencer, vil det blive vurderet, om du skal i praktik under euv-forløbet.

Hvis det vurderes, at du ikke skal i praktik, så er du typisk SU-berettiget under euv-forløbet.

Hvis det vurderes, at du skal gennemgå et praktikforløb, så vil du kunne opnå elevløn fra praktikstedet. Praktikstedet får en euv-refusion på op til 110 % af højeste dagpengeindsats.

Hvis du ikke finder et praktiksted, vil du kunne modtage SU, mens du går på grundforløbet, og skolepraktikydelse under hele hovedforløbet.

Du kan tage euv-forløbet gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse. Dette skal aftales med din hjemkommune.

Tilmelding til euv
Du tilmelder dig euv på www.optagelse.dk.

Når vi har modtaget din tilmelding, kontakter vi dig for at foretage en realkompetencevurdering og vejlede dig om:

 • hvilken fagretning der passer bedst til dine ønsker og mål
 • varigheden af dit uddannelsesforløb
 • dine muligheder for opkvalificering.

Spørgsmål til euv på Roskilde Handelsskole
Har du spørgsmål til euv, kan du kontakte en af vores uddannelses- og erhvervsvejledere. Ring til 8852 3200 mandag-fredag kl. 12.30-14.00 og spørg efter en euv-vejleder på centret for voksenuddannelser eller skriv til [email protected].