Råstølen Park

Råstølen Park i Bergen

Her skal Skanska bygge 281 nye leiligheter

Visning:
Visning: tirsdag 20.februar kl 16.00-17.30!
Sted: Visninger holdes i NY VISNINGSLEILIGHET! Hus D, 3. etasje i Steinsvikveien 266.
Les mer