// //
Råstølen Park

Råstølen Park i Bergen

Her skal Skanska bygge 281 nye leiligheter

Visning:
Visning: tirsdag 22. mai kl 16.00-17.30!
Sted: Visninger holdes i NY STOR VISNINGSLEILIGHET! Hus D, 4. etasje i Steinsvikveien 266.
Les mer