www.polska-sztanga.pl
   Marek Drzewowski  tel. 602 213 952  gg: 1961590  e-mail:[email protected] £ukasz Paliœ¶wiat  tel: 608 472 689     e-mail:[email protected]
www.polska-sztanga.pl
SZUKAJ:
Fax: +48 (58)77 80 241

MENU

ZOBACZ RÓWNIE¯
    

   *************************


GALERIE

shr121.jpg
shr121.jpg


rai66.jpg
rai66.jpg


lukow.png
lukow.png


talib151.jpg
talib151.jpg


djangabaev17.jpg
djangabaev17.jpg


efremov17.jpg
efremov17.jpg


nabieva17.jpg
nabieva17.jpg


mgl3.jpg
mgl3.jpg


advance-happy-new-year-2018-gif.gif
advance-happy-new-ye ...


azimova91a.jpg
azimova91a.jpgONLINE
Witaj, Anonim
Pseudonim
Has³o
(Zarejestruj siê)
Cz³onkostwo:
Ostatni: autor
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 1

Na stronie:
Go¶ci: 296
U¿ytkowników: 0
Razem: 296

AKTUALIZACJEDarmowe liczniki

stat4u


KALKULATOR SINCLAIR'A

ZAPRZYJA¬NIONE STRONY
ZAGRANICZNE STRONY KLUBOWEEWF informuje

WSTÊPNE LISTY STARTOWE ME W BUKARESZCIE !
EWF informuje
Europejska Federacja Podnoszenia Ciê¿arów (EWF) opublikowa³a wstêpne listy startoweMistrzostw Europy Kobiet i Mê¿czyzn” w Bukareszcie (ROM). Widniej± na nich nazwiska 149 kobiet i 163 mê¿czyzn (wraz z rezerwowymi) z 35 pañstw, w tym 20 reprezentantów Polski (10K+10M). W chwili obecnej najwy¿ej (na medalowych pozycjach) plasuj± siê: Joanna £ochowska (88) – na I miejscu w 53 kg K, Krzysztof Zwarycz (90) – I-II w 85 kg M, Patrycja Piechowiak (92) – III w 69 kg K, Aleksandra Mierzejewska (92) – III w +90 kg i Arkadiusz Michalski (90) – III w 105 kg M. Mistrzostwa zostan± przeprowadzone w dn. 26.03-01.04.br a w Rumunii nie wyst±pi± wci±¿ jeszcze reprezentanci „ukaranych” za doping… Armenii, Azerbejd¿anu, Bia³orusi, Mo³dawii, Rosji, Turcji i Ukrainy > ENTRY LIST (pdf)

Wys³any przez autor dnia @19-02-2018 o godz. 12:14:09 @ (81 ods³on)
(komentarze? | EWF informuje | Wynik: 0)

Z Niemiec

KOLEJNA RUNDA NIEMIECKIEJ „BUNDESLIGI” !
Z Niemiec
W dn. 17.02.br odby³a siê kolejna runda rozgrywek niemieckiej „Bundesligi”, gdzie na 14 pomostach rozegrano 8 pojedynków – I i 6 – II  ligi. W najciekawszym spotkaniu gr. A I ligi… SC Pforzheim uleg³ AV Speyer 03 538,6 : 659,4 pkt., natomiast w gr. B… SSV Samswegen pokona³ AC Potsdam 718,6 : 571,4 pkt. Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Beata JUNG (94, KSV Lorrach/HUN; 68,4) – 203 (95+108) – 253,7 pkt., Nina SCHROTH (91, AC Mutterstadt; 79,2) – 212 (97+115) – 246,2 pkt., Patricia RIEGER (87, Berliner TSC; 76,2) – 204 (92+112) – 241,2 pkt., Amy WILLIAMS (92, KSV Grünstadt/GBR; 54,6) – 163 (73+90) – 234,6 pkt., Eliska PUDIVITROVA (94, Athleten Vogtland/CZE; 66,6) – 175 (80+95) – 222,0 pkt. i Pauline WALZAK (99, SG Fortschritt Eibau; 53,0) – 148 (65+83) – 217,6 pkt. w¶ród pañ oraz Arturs PLESNIEKS (92, Chemnitzer AC/LAT; 108,0) – 380 (170+210) – 410,4 pkt., Ritvars SUHAREVS (99, Chemnitzer AC/LAT; 78,3) – 330 (150+180) – 408,2 pkt., Bernardin Kingue MATAM (KSV Durlach/FRA; 74,4) – 314 (139+175) – 399,4 pkt., Joachim ROBERT (93, SSV Samswegen; 71,0) – 304 (136+168) – 397,2 pkt., Max LANG (92, Chmnitzer AC; 79,8) – 320 (145+175) – 392,0 pkt., Aleksandar DIMITROV (89, TSV Heinsheim/BUL; 79,0) – 313 (138+175) – 385,4 pkt., Petr PETROV (89, Athleten Vogtland/CZE; 70,7) – 288 (129+159) – 377,3 pkt., Kevin SCHWEIZER (86, KSV Durlach;91,9) – 328 (150+178) – 376,1 pkt., Roberto GUTU (00, SSV Samswegen; 72,0) – 290 (130+160) – 375,8 pkt., Kamil KUCERA (85, SC Pforzheim/CZE; 143,7) – 370 (160+210) – 374,9 pkt., Bjorn GÜNTHER (96, AV Speyer 03; 103,8) – 342 (160+182) – 374,2 pkt., Piotr PONIEDZIA£EK (95, Berliner TSC/POL; 69,2) – 279 (124+155) – 370,2 pkt., Nikolay GEORGIEV (97, TSV Heinsheim/BUL; 78,0) – 298 (133+165) – 369,4 pkt., Philipp FORSTER (94, AC Mutterstadt/AUT; 107,8) – 341 (151+190) – 368,5 pkt., Almir VELAGIC (81, AV II Speyer 03; 137,5) – 355 (155+200) – 362,0 pkt., Tom SCHWARZBACH (86, AV Speyer 03; 88,3) – 310 (140+170) – 361,7 pkt. i… Tomasz ROSO£ (89, Berliner TSC/POL; 64,8) – 238 (108+130) – 329,1 pkt. w¶ród panów. W ta-belach na prowadzeniu… AV Speyer 03 (17:1) i AC Mutterstadt (16:2) w gr. „A” oraz SSV Samswegen, Chemnitzer AC (12:0) i Berliner TSC (12:3), w gr. „B” I ligi, II zespó³ AV Speyer 03 (27:3) i KSV Grünstadt (24:3) i w gr. A oraz KSV Regensburg (24:0) i SV90 Grafenroda (18:6) w gr. B II ligi „Bundesligi”. Ju¿ w najbli¿sz± sobotê, 24.02.br pojedynek na szczycie w gr. „B“ I ligi, kiedy to Chemnitzer AC podejmowaæ bêdzie SSV Samswegen !

Wys³any przez autor dnia @19-02-2018 o godz. 12:10:04 @ (47 ods³on)
(komentarze? | Z Niemiec | Wynik: 0)

Z Kraju

XII PUCHAR BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO !
Z Kraju
W dn. 17.02.br w Skorogoszczy odby³y siê „XIII Turniej o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego”, w  którym wziê³y udzia³ 4 kobiety i 17 mê¿czyzn z Polski i S³owacji. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Katarzyna KRASKA (93, KS Budowlani Opole; 59,9) – 179 (75+104) – 242,1 pkt. i Natalia PAWLIK (00, LKS Polwica Wierzbno; 70,2) – 160 (75+85) – 197,2 pkt. oraz Pawe³ KULIK (96; 92,4) – 345 (155+190) – 394,6 pkt. i Bart³omiej BARTH (96, obaj – KS Budowlani Opole; 94,6) – 335 (150+185) – 379,5 pkt. Wyniki nades³a³ Rados³aw Chlebosz – dziêkujemy > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @19-02-2018 o godz. 11:56:49 @ (53 ods³on)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Ukrainy

MISTRZOSTWA SZKÓ£ SPORTOWYCH UKRAINY U18 !
Z Ukrainy
W dn. 06-09.02.br w Kharkovie (UKR) odby³y siê „Mistrzostwa Szkó³ Sporto- wych Ukrainy Juniorek i Juniorów do lat 18”, w  których wyst±pi³o ogó³em 88 dziewcz±t i 104 ch³opców. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Mariya GANGUR (00, Kharkiv; 52,85) – 170 (79+91) – 250,5 pkt., Alina ZAKHARCHENKO (02, Kharkiv; 48,0) – 141 (63+78) – 223,5 pkt. i Kamila KONOTOP (01, Kharkiv; 55,4) – 155 (75+80) – 220,9 pkt. oraz Evgen YANTSEVICH (00, Kharkiv; 87,2) – 334 (153+181) – 391,9 pkt., Andriy BOZHUK (00, Volochisk; 88,55) – 333 (153+180) – 388,0 pkt. i Maksim MOSKVIN (02, Kharkiv; 75,6) – 280 (120+160) – 353,0 pkt.  > WYNIKI 

Wys³any przez autor dnia @15-02-2018 o godz. 11:45:07 @ (97 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3315 bajtów wiêcej | komentarze? | Z Ukrainy | Wynik: 0)

Z Niemiec

DOBRY WYSTÊP £UKASZA GRELI W... „BUNDESLIDZE” !
Z Niemiec
W dn. 03.02.br odby³a siê kolejna runda rozgrywek niemieckiej „Bundesligi”, gdzie na 14 pomostach rozegrano 8 pojedynków – I i 6 – II  ligi. W najciekawszym spotkaniu gr. A I ligi…  AV Speyer 03 pokona³ TB 03 Roding 742,1 : 603,4 pkt., natomiast w gr. B… TSV Schwedt  uleg³ SSV Samswegen 638,2 : 813,2 pkt. Indywidualnie najlepsze wyniki uzy-skali: Beata JUNG (94, KSV Lorrach/HUN; 68,1) – 202 (95+107) – 253,1 pkt., Anna VANBELLINGHEN (94, AV Speyer 03/BEL; 83,9) – 220 (99+121) – 249,2 pkt., Lise Marie SCHWEIZER (95, AC Germania St. Ilgen; 63,2) – 180 (80+100) – 235,5 pkt., Eliska PUDIVITROVA (94, Athleten Vogtland/CZE; 67,0) – 175 (80+95) – 221,2 pkt., Olga MILJUKOV (91, AC Meiβen; 77,0) – 185 (80+105) – 217,6 pkt., Kathleen SCHÖPPE (82, Chemnitzer AC; 86,7) – 192 (87+105) – 214,6 pkt., Annalena GÜRTLER (99, TSV Schwedt; 76,8) – 179 (79+100) – 210,8 pkt. i Christina SPINDLER (95, AV Speyer 03; 69,4) – 170 (76+94) – 210,8 pkt. w¶ród pañ oraz Jiri ORSAG (89, SSV Samswegen/CZE; 132,5) – 398 (170+228) – 408,4 pkt., £ukasz GRELA (86, SSV Samswegen/POL; 99,0) – 354 (170+184) – 394,0 pkt., Nico MÜLLER (93, SV Germania Obrigheim; 79,9) – 320 (145+175) – 391,7 pkt., Joachim ROBERT (87, SSV Samswegen; 71,0) – 293 (133+160) – 382,9 pkt., Tom SCHWARZBACH (86, AV Speyer 03; 89,4) – 328 (148+180) – 380,6 pkt., Petr PETROV (89, Athleten Vogtland/CZE; 70,8) – 282 (126+156) – 369,1 pkt., Aleksandar DIMITROV (89, TSV Heinsheim/BUL; 78,8) – 306 (135+171) – 368,7 pkt., Nikolay GEORGIEV (97, TSV Heinsheim/BUL; 77,8) – 297 (132+165) – 368,7 pkt. i… Piotr PONIEDZIA£EK (95, Berliner TSC/POL; 69,1) – 270 (120+150) – 358,6 pkt. w¶ród panów. Po VII rundach rozgrywek na prowadzeniu… AV Speyer 03 (14:1) i AC Mutterstadt (13:2) w gr. „A” oraz Berliner TSC (12:0), SSV Samswegen i Chemnitzer AC (9:0) w gr. „B” I ligi, KSV Grünstadt (21:0) i II zespó³ AV Speyer 03 (21:3) w gr. A oraz KSV Regensburg (21:0) i SV90 Grafenroda (15:6) w gr. B II ligi „Bundesligi”. Nastêpna kolejka rozgrywek „Bundesligi” ju¿ w najbli¿sz± sobotê, 17.02.br

Wys³any przez autor dnia @15-02-2018 o godz. 11:37:54 @ (104 ods³on)
(komentarze? | Z Niemiec | Wynik: 0)

Z Wenezueli

OFICJALNY SPRAWDZIAN KADRY NARODOWEJ WENEZUELI !
Z Wenezueli
W dn. 26-27.01.br w Caracas (VEN) odby³ siê oficjalny sprawdzian wszystkich grup wiekowych kadry narodowej Wenezueli, w którym wyst±pi³o ogó³em 41 kobiet i 45 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Yusleidys FIGUEROA (93, VEN; 59,0) – 207 (90+117) – 282,7 pkt., Dayana CHIRINOS (91, VEN; 74,8) – 220 (95+125) – 260,7 pkt., Naryuri PEREZ (92, VEN; 90,4) – 235 (105+130) – 258,6 pkt., Yurleidys ARRIOLA (92, VEN; 67,7) – 199 (94+105) – 250,1 pkt. i Janeth SOUS (89, VEN; 63,7) – 190 (85+105) – 247,4 pkt. w¶ród pañ oraz Angel LUNA (94, VEN; 83,4) – 340 (150+190) – 407,4 pkt., Julio MAYORA (96, VEN; 68,8) – 300 (135+165) – 399,5 pkt., Darwin CASTRO (95, VEN; 73,5) – 310 (140+170) – 397,0 pkt., Yeison ARIAS (93, VEN; 93,6) – 346 (150+196) – 393,7 pkt. i Jesus GONZALEZ (91, VEN; 101,9) – 355 (160+195) – 391,0 pkt. > WYNIKI: kobiety, mê¿czy¼ni (pdf)

Wys³any przez autor dnia @15-02-2018 o godz. 11:25:48 @ (80 ods³on)
(komentarze? | Z Wenezueli | Wynik: 0)

Z Iranu

MISTRZOSTWA IRANU SENIORÓW !
Z Iranu
W dn. 07-08.02.br w Ahvaz (IRI) odby³y siê „Mistrzostwa Iranu Seniorów”. Podczas zawodów tytu³y mistrzowskie wywalczyli, w 56 kg: Amir NAROUZI (IRI) – 213 (92+121), 62 kg: Yaghoub PASHOTANI (87, IRI) – 273 (123+150) – 388,8 pkt., 69 kg: Mir Mustafa JAVADI (IRI) – 277 (122+155), 77 kg: Iman SHAHGHOLIAN (92, IRI) – 308 (137+171), 85 kg: Ali MAKVANDI (95, IRI) – 350 (154+196) – 415,6 pkt., 94 kg: Seyedayoob MUSAVIJARAHI (85, IRI) – 355 (161+194) – 403,2 pkt., 105 kg: Seyedmostafa RAJAEI (87, IRI) – 368 (167+201) – 401,1 pkt. i w +105 kg: Amir Hossein Fazliko SALARI (96, IRI) – 401 (176+225) – 407,8 pkt. > WYNIKI  

Wys³any przez autor dnia @13-02-2018 o godz. 17:50:33 @ (95 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 2979 bajtów wiêcej | komentarze? | Z Iranu | Wynik: 0)

Z Indii

MISTRZOSTWA INDII KOBIET I MʯCZYZN !
Z Indii
W dn. 21-25.01.br w Moodbidri (IND) odby³y siê „XXXIII Mistrzostwa Indii Kobiet i LXX Mê¿czyzn”, w których wyst±pi³y ogó³em 124 kobiety i 175 mê¿czyzn. Podczas zawodów pad³o 21 nowych rekordów kraju (18K+3M*) a najlepsze wyniki uzyskali, w 48 kg: Saikhom Mirabai CHANU (94; 48,0) – 178 (78+100) – 282,2 pkt., 53 kg: Matsa SANTOSHI (94; 51,8) – 185 (81+104) – 276,6 pkt., 58 kg: Kopparathi SHIREESHA (93; 57,6) – 195 (84+111) – 270,6 pkt., 63 kg: Rakhi HALDER (93; 62,3) – 230 (102+128*) – 303,5 pkt., 69 kg: Punam YADAV (95; 68,9) – 214 (96+118) – 266,4 pkt., 75 kg: REENA (91; 69,3) – 209 (92+117) – 259,3 pkt., 90 kg: ANURATHA (92; 82,3) – 212*, 209* (97*, 92*+115*, 112*) – 242,1 pkt. i w +90 kg: P. M. KANCHAN (95; 120,2) – 210 (88+122) w¶ród pañ oraz w 56 kg: Korada ROMANA (89; 55,9) – 240 (108+132) – 368,0 pkt., 62 kg: Sushant SAHU (91; 62,0) – 259 (115+144) – 368,9 pkt., 69 kg: Deepak LATHER (00; 68,3) – 288 (132+156) – 385,2 pkt., 77 kg: Ajay SINGH (97; 76,9) – 326 (144+182) – 407,2 pkt., 85 kg: Venkat Rahul RAGALA  (97; 85,0) – 335 (148+187) – 397,7 pkt., 94 kg: Vikas THAKUR (93; 94,0) – 332 (145+187) – 377,1 pkt., 105 kg: Chandrakant MALI (87; 105,0) – 345 (154+191) – 376,1 pkt. i w +105 kg: Gurdeep SINGH (95; 145,5) – 390* (173*+217*) – 394,5 pkt. w¶ród panów > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @13-02-2018 o godz. 17:44:30 @ (55 ods³on)
(komentarze? | Z Indii | Wynik: 0)

Z Kraju

„WIECZÓR TYTANÓW” W O£AWIE !
Z Kraju
W dn. 03.02.br w O³awie odby³ siê „Turniej Par” w podnoszeniu ciê¿arów, w którym wyst±pi³o ogó³em 7 kobiet i 6 mê¿czyzn z LKS „Polwica” Wierzbno, UKS „Talent” Wroc³aw i miejscowego „Tytana”. Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Kinga KACZMARCZYK (97, Tytan II; 84,5) – 213 (93+120) – 240,6 pkt. i Patrycja KOT£OWSKA (99, Polwica; 61,7) – 163 (75+88) – 216,4 pkt. oraz Dominik GÓRALSKI (98, Polwica; 71,7) – 257 (110+147) – 333,9 pkt. i Tadeusz BIEGA (86, Tytan; 101,2) – 300 (135+165) – 331,2 pkt. Turniej Par wygra³a LKS Polwica I Wierzbno – 550,3 pkt. przed MAKS Tytan II O³awa – 526,9 pkt. i MAKS Tytan I – 518,6 pkt. Wyniki nades³a³ – Jacek Góralski, dziêkujemy > WYNIKI: indywidualne, zespo³owe (pdf)

Wys³any przez autor dnia @13-02-2018 o godz. 17:28:29 @ (58 ods³on)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

EWF informuje

ME SENIORÓW JEDNAK W… RUMUNII !
EWF informuje
Jak informuje witryna EWF, tegoroczne „Mistrzostwa Europy Kobiet i Mê¿czyzn” odbêd± siê we wcze¶niej wyznaczonym terminie a „nowym” gospodarzem tej imprezy zosta³a stolica Rumunii – Bukareszt. Jak dobrze pamiêtamy, po aferze dopingowej zwi±zanej z osob± wicemistrzyni ¶wiata seniorek – Romeli Begaj (86, ALB), na 10 tygodni przed zawodami z roli organizatora zrezygnowa³a Tirana. W miniony czwartek Europejska Federacja Podnoszenia Ciê¿arów (EWF) dosz³a ostatecznie do porozumienia z w³adzami Rumuñskiej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów i mistrzostwa „starego kontynentu” zostan± przeprowadzone zgodnie z planem, to jest w dn. 26.03-01.04.br.

Wys³any przez autor dnia @13-02-2018 o godz. 17:20:59 @ (141 ods³on)
(komentarze? | EWF informuje | Wynik: 0)

Z Iranu

FINA£ IRAÑSKIEJ LIGI SENIORÓW !
Z Iranu
W dn. 30.01.br w Teheranie (IRI) rozegrano fina³ „Irañskiej Ligi Seniorów”, w którym wyst±pi³o ogó³em 40 zawodników z 6, najlepszych po IV rundach klubów. Podczas imprezy najlepsze wyniki uzyskali: Sohrab MORADI (88, IRI; 97,0) – 380 (165+215) – 426,2 pkt., Seyedayoob MUSAVIJARAHI (85, IRI; 91,5) – 366 (161+205) – 420,4 pkt., Kianoush ROSTAMI (91, IRI; 85,0) – 354 (162+192) – 420,3 pkt., Mohammad ZAREI (91, IRI; 93,3) – 359 (161+198) – 409,0 pkt., Ali MAKVANDI (95, IRI; 84,7) – 342 (152+190) – 406,7 pkt., Reza ROUHI (IRI; 138,0) – 399 (175+224) – 406,6 pkt., Ali DAVOUDI (99, IRI; 155,1) – 401 (190+211) – 403,0 pkt., Milad RAHBARINEJAD (94, IRI; 104,5) – 366 (160+206) – 399,6 pkt. i Rasoul MOTAMEDI (98, IRI; 92,5) – 349 (154+195) – 399,0 pkt. Tytu³ mistrzowski wywalczy³a, notabene po raz pierwszy z historii tych rozgrywek ekipa… RAZI INSURANCE – 3044 pkt. przed South Khuzestan – 2985 pkt. i Air Force – 2916 pkt. > WYNIKI  

Wys³any przez autor dnia @01-02-2018 o godz. 17:09:12 @ (154 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 5415 bajtów wiêcej | komentarze? | Z Iranu | Wynik: 0)

Z Kraju

DWUMECZ PODNOSZENIA CIʯARÓW W MAKOWIE MAZ. !
Z Kraju
W dn. 28.01.br w Makowie Maz. (POL) odby³ siê dwumecz podnoszenia ciê¿arów dziewcz±t U16 pomiêdzy miejscowym Startem a Narwi± Pu³tusk. Wygrali gospodarze (729,7:601,1 pkt.) a najlepsze wyniki uzyskali: Karolina LESZCZYÑSKA (02; 41,1) – 92 (42+50) – 166,4 pkt., Zuzanna BERLIÑSKA (03; 49,2) – 104 (47+57) – 161,7 pkt. i Zofia BERLIÑSKA (05, wszystkie – LSSS Start Maków Maz.; 31,0) – 62 (28+34) – 148,1 pkt. Powy¿szy dwumecz jest pocz±tkiem wspó³pracy obu klubów, maj±cej na celu wy³onienie „m³odych talentów” w¶ród dziewcz±t i doskona³± okazja do sprawdzenia swych umiejêtno¶ci podczas rywalizacji najm³odszych sztangistek. Jak zapewniaj± trenerzy zainteresowanych klubów, tego typu zawody bêd± kontynuowane. Wyniki przes³a³a – Aleksandra Pep³owska, dziêkujemy > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @01-02-2018 o godz. 17:01:39 @ (102 ods³on)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kraju

OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU SIEDLECKIEGO U20 !
Z Kraju
W dn. 26.01.br w Siedlcach (POL) odby³y siê „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego Juniorek i Juniorów do lat 20”, w których wyst±pi³y ogó³em 23 kobiety i 29 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Milena RUTKOWSKA (01, CLKS Mazovia Ciechanów; 68,8) – 165 (70+95) – 205,5 pkt. i El¿bieta UDZIAK (99, WLKS Siedlce; 90,9) – 160 (70+90) – 175,7 pkt.  a tak¿e startuj±cy poza konkursem: Micha³ NOWAK (97, OKS Otwock; 100,0) – 306 (135+171) – 339,3 pkt. i Szymon SOWKA (96, Impuls Warszawa; 92,3) – 296 (130+166) oraz Karol DOLESZCZAK (00, WLKS Siedlce; 67,5) – 233 (100+133) – 314,0 pkt. > WYNIKI > kobiety: czê¶æ I, czê¶æ II, mê¿czy¼ni: czê¶æ III, czê¶æ IV (jpg)

Wys³any przez autor dnia @01-02-2018 o godz. 16:58:39 @ (95 ods³on)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Z USA

FINA£ AMERICAN OPEN 2017 !
Z USA
W dn. 08-10.12.2017 roku w Anaheim (USA) odby³ siê fina³owy turniej podnoszenia ciê¿arów… „2017 American Open”, w którym wyst±pi³o ogó³em a¿ 330 kobiet i 284 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Jourdan DELACRUZ (98, USA; 52,80) – 188 (83+105) – 277,2 pkt., Jennyfer ROBERTS (88, USA; 57,63) – 194 (86+108) – 269,1 pkt., Hayley REICHARDT (99, USA; 47,75) – 169 (73+96) – 268,9 pkt., Kate VIBERT (99, USA; 67,48) – 213 (98+115) – 268,2 pkt. i Megan SEEGERT (98, USA; 47,70) – 168 (75+93) – 267,6 pkt. w¶ród pañ oraz Jordan CANTRELL (96, USA; 84,72) – 351 (158+193) – 417,4 pkt., WON Jongbeom (96, KOR; 93,50) – 354 (157+197) – 402,9 pkt., Caine WILKES (87, USA; 144,80) – 396 (176+220) – 400,8 pkt., Jason BONNICK (81, USA; 93,45) – 347 (159+188) – 395,1 pkt. i JUNG Hoyong (98, KOR; 61,86) – 274 (121+153) – 390,8 pkt. w¶ród panów > WYNIKI 

Wys³any przez autor dnia @01-02-2018 o godz. 16:44:08 @ (144 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 8543 bajtów wiêcej | komentarze? | Z USA | Wynik: 0)

Z Islandii

2018 REYKJAVIK INTERNATIONAL GAMES !
Z Islandii
Dzisiaj w Laugardalshöll (ICE) odby³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki zosta³ rozegrany w ramach „Reykjavik International Games”, w którym wyst±pi³o ogó³em 10 kobiet i 11 mê¿czyzn z Islandii, Izraela i Finlandii. Podczas zawodów pad³o m. in. 5 rekordów Islandii seniorów (*1K+4M) a najlepsze wyniki uzyskali: Thuridur Erla HELGADOTTIR (91, ICE; 58,00) – 185 (84+101) – 255,5 pkt., Saara LESKINEN (93, FIN; 64,15) – 185 (84+101) – 239,8 pkt. i Anita Lif ARADOTTIR (88, ICE; 67,45) – 175 (75+100) – 220,4 pkt. w¶ród pañ oraz Dinar Ingi JONSSON (96, ICE; 71,95) – 265 (119*+145) – 343,3 pkt., Bjarni HREINSSON (92, ICE; 93,7) – 295* (137*, 135* +159*) – 335,5 pkt. i Jere JOHANSSON (87, FIN; 81,65) – 276 (126_150) – 334,2 pkt. w¶ród panów > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @28-01-2018 o godz. 19:00:28 @ (98 ods³on)
(komentarze? | Z Islandii | Wynik: 0)

Z Danii

2018 COPENHAGEN WEIGHTLIFTING CUP !
Z Danii
W sobotê, 20.01.br w Kopenhadze (DEM) odby³ siê tradycyjny „Copenhagen Weightlifting Cup”, w którym wyst±pi³o ogó³em 27 kobiet i 25 mê¿czyzn z Danii, £otwy, Niemiec, Norwegii i Szwecji. Podczas zawodów pad³y m. in. 2 rekordy Danii seniorek (*) a najlepsze wyniki uzyskali: Daniela IVANOVA (03, LAT; 53,3) – 169 (76+93) – 247,5 pkt., Cecylie Solvsten AAES (91, DEN; 58,0) – 165 (72+93) – 227,9 pkt. i Julie Haugard NIELSEN (92, DEN; 67,5) – 181* (84*+97) – 227,9 pkt. w¶ród pañ oraz Armands MEZINSKIS (00, LAT; 82,3) – 301 (131+170) – 363,0 pkt., Omed ALAM (00, LAT; 75,6) – 286 (128+158) – 360,6 pkt., Bahador MALEKI (91, DEN; 104,2) – 322 (150+172) – 351,9 pkt. i Tobias Spedtsberg KNUDSEN (92, DEN; 84,8) – 295 (135+160) – 350,6 pkt. w¶ród panów. Dwa tygodnie wcze¶niej, 06.01.br w Slagelse (DEN), z udzia³em 43 kobiet rozegrano tak¿e „Ladies Open 2018”, gdzie najlepsze wyniki uzyska³y Amanda NOWAKOWSKA-POULSEN (93, AK Atlas/DEN; 61,0) – 177 (77+100) – 236,6 pkt. i Mette Fasmila PEDERSEN (94, Bagsvaerd VK/DEN; 69,0) – 175 (82+93) – 217,7 pkt. > WYNIKI (html)

Wys³any przez autor dnia @28-01-2018 o godz. 18:55:46 @ (117 ods³on)
(komentarze? | Z Danii | Wynik: 0)

Prasa Donosi

AGATA WRÓBEL… CHODZI W£ASNYMI ¦CIE¯KAMI !!!
Prasa donosi
15 lat temu kocha³a j± ca³a Polska. Zdobywa³a medale, zajê³a pi±te miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca w kraju. Potem wyl±dowa³a w sortowni ¶mieci, gdzie¶ w Anglii. Teraz ? Pobiera sportow± emeryturê… „Z tego, co wiem, to Agata Wróbel mieszka w Bielsku-Bia³ej…” - mówi nam Grzegorz Pajda, komentator sportowy TVP Sport i Eurosportu… „Od dwóch, trzech lat, czyli mniej wiêcej od 2015 roku. Wynajmuje mieszkanie…”. …”Agata ? Szukajcie jej gdzie¶ w Anglii…” - s³yszymy od Ryszarda Soæko, trenera podnoszenia ciê¿arów, który wspó³pracowa³ z dwukrotn± medalistk± igrzysk olimpijskich przez wiele lat... „Ja nie korzystam z Facebooka, ale moja ¿ona, Danusia, jest w kontakcie z ni± w³a¶nie przez ten portal…”. No w³a¶nie, Facebook. Wielu naszych rozmówców przyzna³o, ¿e tylko w ten sposób podtrzymuje kontakt z Agat± Wróbel. Nie rozmawiaj± z ni± telefonicznie, nie spotykaj± siê osobi¶cie, pisz± tylko wiadomo¶ci. W ten sam sposób odezwali¶my siê zarówno do naszej mistrzyni, jak i jej obecnego narzeczonego, Colina Andersona. By³ego angielskiego strongmana, który od kilku lat jest jej ¿yciowym partnerem. Z pro¶b± o kontakt. Bezskutecznie… „Agata sparzy³a siê kilka razy na dziennikarzach. Nie dziwiê siê, ¿e nie podjê³a kontaktu. Tak naprawdê to unika mediów jak ognia…” - twierdzi Pajda. Nie tylko dziennikarzy, jak siê okazuje.

Odbiera sportow± emeryturê !

Chronologia. Spróbujmy ustawiæ w kolejno¶ci wszystko, co wiemy o Agacie Wróbel. 1998-2005 - najwiêksze sukcesy sportowe. 2007 - wyjazd do Anglii, podjêcie pracy zawodowej, miêdzy innymi w sortowni ¶mieci i s³ynny ju¿ artyku³ „Super Expressu” zatytu³owany: „Smutny los Agaty Wróbel. Mistrzyni haruje na ¶mietnisku”. 2010 - powrót na pomost, udzia³ w mistrzostwach Europy, z³oty medal mistrzostw Polski, w koñcu decyzja o zakoñczeniu kariery. Powrót na Wyspy Brytyjskie. I tutaj ¶lad siê urywa. Co dzia³o i dzieje siê z Agat± Wróbel od tego momentu ? … „Podejmowa³a ró¿ne prace dorywcze w Anglii. Zmienia³a je bardzo czêsto. Tutaj zarobi³a trochê, potem mia³a przerwê, znów posz³a do pracy…” - mówi Soæko… „Uda³o nam siê ustaliæ, ¿e razem ze swoim partnerem ¿yciowym próbowa³a nawet podj±æ pracê zwi±zan± ze sportem. Crossfit - podobno wci±gnê³a siê w ten rodzaj treningu si³owego. Chcia³a zostaæ nawet instruktork±, prowadziæ zajêcia. Mia³em w±tpliwo¶ci, czy to jest dla niej. Crossfit wymaga ¿elaznej kondycji, zupe³nie innych umiejêtno¶ci i predyspozycji ni¿ te, które ma Agata. Chyba nic z tego nie wysz³o…” - zdradza Soæko. Nie wysz³o, rzeczywi¶cie. Jeszcze w 2012 roku Gra¿yna Rabsztyn, nasza by³a ¶wietna p³otkarka, a obecnie pracuj±ca w Polskim Komitecie Olimpijskim, próbowa³a zorganizowaæ Wróbel zajêcie przy misji olimpijskiej w Londynie, a potem - przez miejscow± Poloniê - co¶ na sta³e. Bezskutecznie. I to raczej nie z jej winy. By³a sztangistka wedle niektórych ¼róde³ wróci³a wiêc do Polski… „Przed igrzyskami w Rio de Janeiro prze¿y³a bardzo mocno ¶mieræ matki... By³a ju¿ w Polsce, naprawdê mocno j± to wszystko wstrz±snê³o. Przykra sprawa…” - opowiada nam Pajda.

W 2016 roku skoñczy³a 35 lat. Mia³a wiêc prawo wyst±piæ do ministerstwa sportu o przyznanie ¶wiadczenia olimpijskiego, tzw. „emerytury olimpijskiej”. I tak zrobi³a. Potwierdzili¶my ten fakt u ¼ród³a... „Agata Wróbel na mocy decyzji administracyjnej nr 384/DSW/14/2016 z dn. 30.09.2016 r. otrzymuje ¶wiadczenie olimpijskie...” - otrzymali¶my odpowied¼ od Anny Ulman, rzecznik prasowej MSiT. Obecnie to 2623,38 z³ miesiêcznie. ¦wiadczenie jest zwolnione ze sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zwolnione od podatku.

Pensjonat w Jele¶ni ?

… „Czy ma inne ¼ród³o utrzymania ? Co robi jej narzeczony ? Pracuje ? Tego nie wiemy. Kiedy¶ my¶la³a o pensjonacie w Jele¶ni, tam sk±d pochodzi, gdzie siê urodzi³a i wychowywa³a…” - twierdzi Soæko. Na tak± inwestycjê trzeba mieæ pieni±dze. A tych Wróbel raczej nie ma… 80 tysiêcy nagrody za jeden z medali olimpijskich wyda³a na samochód. Samochód rozbi³a. Przynajmniej tak twierdzili dziennikarze „Gazety Wyborczej”, którzy ponad 10 lat temu opublikowali artyku³ o by³ej mistrzyni w „Wysokich Obcasach”. Pieni±dze siê jej raczej nie trzyma³y. Czy planuje inwestycjê w rodzinnych stronach ? Beata Go³ek-Kasprzak pracuje w urzêdzie gminy Jele¶nia. Pewnie wiedzia³aby, gdyby by³a za-wodniczka mia³a biznesplan… „Jedyne informacje, jakie o niej posiadam, czerpiê z Facebooka. Ostatnio pisa³am nawet do niej w sprawie sportowego weekendu, który organizujemy jako gmina w lipcu 2018 roku, aby by³a naszym honorowym go¶ciem. Jeszcze nie dosta³am odpowiedzi…” - twierdzi. Go³ek-Kasprzak zna Wróbel jeszcze z czasów dzie-ciñstwa. Chodzi³y wspólnie do szko³y podstawowej.

… „Agata jest bardzo nieufn± dziewczyn±. Pamiêtam, jak otrzyma³em zadanie nakrêciæ jej drogê na igrzyska olimpijskie w Atenach. Kamera Eurosportu towarzyszy³a jej prak-tycznie codziennie w treningu. Zaczêli¶my pracê w lipcu, mo¿e sierpniu, a dopiero w listopadzie poczu³em, ¿e prze³amali¶my pierwsze lody i wspó³praca zaczê³a siê uk³adaæ. Po czterech miesi±cach…” - przekonuje Pajda… „Lubi³a i nadal pewnie lubi chodziæ w³asnymi ¶cie¿kami…” - dodaje Soæko... „By³a uparta, trudno by³o j± przekonaæ do zmiany nawyków, miesi±cami prosi³em, aby zmieni³a na przyk³ad sposób treningu…”.

Prezydent zaprosi³. Nie przyjecha³a !

Co dalej ? Czym Agata Wróbel bêdzie zajmowa³a siê za piêæ lat ? „…Ona ma potê¿ny potencja³, który polskie ciê¿ary powinny wykorzystaæ…” - mówi nam Pajda… „Zarówno szkoleniowy, jak i marketingowy, promocyjny…”. Problem w tym, ¿e nie ma „papierów”. … „Musia³aby najpierw skoñczyæ kursy trenerskie, aby podj±æ pracê szkoleniow±. Umówmy siê, ¿e to tylko dokumenty, które z odrobin± dobrej woli mo¿na szybko ogarn±æ…” - dodaje komentator sportowy… „Ona jeszcze jako zawodniczka charakteryzowa³a siê doskona³ym zmys³em i nosem trenerskim…”.

Co na to Polski Zwi±zek Podnoszenia Ciê¿arów ? … „Jestem w miarê w sta³ym kontakcie z Agat±. Znamy siê dobrze, swego czasu wspólnie trenowali¶my, spotykali¶my siê na zawodach. Teraz czêsto wymieniamy siê my¶lami. Je¿eli tylko Agata bêdzie chcia³a pod-j±æ jak±kolwiek wspó³pracê ze zwi±zkiem, zrobiê wszystko, aby jej pomóc, aby spowodowaæ, ¿e wróci do naszego ¶rodowiska i dobrze bêdzie siê w nim czu³a…” - mówi prezes zwi±zku, Mariusz Jêdra… „Agata to osoba, która nigdy nie przyjdzie po pomoc, nie bêdzie prosiæ i b³agaæ o wsparcie, jest charakterna i pochodzi z gór, co te¿ nie jest bez znaczenia… Je¿eli zwi±zek chce jej daæ pracê, to musi sam wyj¶æ z tak± inicjatyw±…” - ocenia Pajda… „Spokojnie i delikatnie. Nic na si³ê. Jeste¶my w kontakcie, rozmawiamy, to jest najwa¿niejsze…” - odpowiada Jêdra. W grudniu 2015 roku zosta³a zaproszona na uroczyst± galê 90-lecia Polskiego Zwi±zku Podnoszenia Ciê¿arów. Nie przyjecha³a. W styczniu 2018 roku mia³a pojawiæ siê na spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy ze sportowcami z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg³o¶ci... „Rozmawia³em z ni± o tej gali, mia³a przyjechaæ, ale w ostatniej chwili wypad³a jej wa¿na sprawa…” - mówi Jêdra. Najwidoczniej nadal chodzi w³asnymi ¶cie¿kami... (sportowefakty.wp.pl; Marek Bobakowski; 25.01.br., 15:24)

Wys³any przez autor dnia @28-01-2018 o godz. 18:04:39 @ (295 ods³on)
(komentarze? | Prasa Donosi | Wynik: 0)

IWF informuje

ILYA ILYIN WRÓCI NA POMOST W... PA¬DZIERNIKU !!!
IWF informuje
Kilka tygodni temu „PSz” informowa³a, ¿e by³y 2-krotny mistrz olimpijski… Ilya ILYIN (KAZ) bêdzie móg³ wróciæ na ciê¿arowy pomost… 10.06.br ! Jak siê jednak okazuje, Ilyin wróci na pomost nieco pó¼niej, bo… 19.10.br., czyli na niespe³na miesi±c przed niezwykle wa¿nymi „Mistrzostwami ¦wiata Seniorów” w Asghabat (TKM), jakie maj± zostaæ rozegrane w dn. 24.11-03.12.br. Jak wiadomo zawody te bêd± pierwsz± kwalifikacj± olimpijsk± do IO w Tokio (2020). Kiedy Ilya Ilyin zosta³ 2-krotnie przy³apany na reanalizie próbek antydopingowych z IO w Pekinie (2008) i Londynie (2012), wielu uwa¿a³o, ¿e by³ to wstydliwy koniec kariery kazachskiego sztangisty. Og³oszona przez IWF… 2-letnia dyskwalifikacja by³a szokiem. Dopiero kilka dni temu w³adze ¶wiatowej federacji opublikowa³o o¶wiadczenie w powy¿szej sprawie, w którym czytamy… „Zespó³ ds. Przes³uchañ Miêdzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów (IWF) zakoñczy³ postêpowanie dyscyplinarne wobec Ilyi Ilyina i zastosowa³ najwiêksz± mo¿liw± sankcjê wobec sportowca, który jest dozwolony (2 lata zakazu startów) w ramach ¦wiatowego Kodeksu Antydopingowego. Chocia¿ zawodnik pope³ni³ naruszenie przepisów antydopingowych zarówno podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, jak i w Londynie, IWF nie mia³o innego wyj¶cia, jak wzi±æ pod uwagê dwa naruszenia jako jeden, notabene zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami…”.

Zgodnie z przepisami obowi±zuj±cymi w czasie igrzysk olimpijskich w 2008 i 2012 roku… „Zawodnik móg³ otrzymaæ drug± sankcjê tylko wtedy, gdy by³ uprzednio poinformowany o pierwszym naruszeniu. Poniewa¿ oba pozytywne testy wróci³y w tym samym czasie, zgodnie z regulaminem IWF… naruszenia bêd± traktowane ³±cznie jako jedno pierwsze naruszenie, a na³o¿ona sankcja bêdzie oparta na naruszeniu, które wi±¿e siê z bardziej surow± sankcj±…” (art. 10.7.4.1 Kodeksu Antydopingowego). Choæ zawieszenie Ilyina zakoñczy siê oficjalnie w czerwcu br, nie bêdzie móg³ on rywalizowaæ, dopóki nie zostanie te¿ zniesiona sankcja Federacji Podnoszenia Ciê¿arów Kazachstanu, co ma nast±piæ dopiero 19.10.br. Tak czy inaczej, jeden z najwiêkszych ciê¿arowców XXI wieku bêdzie móg³ wzi±æ udzia³ w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio (2020).

Z pozoru wszystko odbywa siê zatem, zgodnie z obowi±zuj±cymi w ¶wiatowych ciê¿arach przepisami. Trudno jednak nie oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e propagowana przez IWF walka z dopingiem wydaje siê byæ tylko „teoretyczna”, bo i tak dziêki licznym „kruczkom prawnym” mo¿na unikn±æ i odpowiedzialno¶ci i kary… Chyba nie o tak± walkê z dopingiem chodzi³o tym wszystkim, którym wci±¿ zale¿y na olimpijskiej przysz³o¶ci ciê¿arów.  Co wiêcej, nie zawsze jest ona jednakowa (czytaj – sprawiedliwa) dla wszystkich, vide – przypadek Adriana Zieliñskiego. Je¶li tak ma to nadal wygl±daæ, to wielce prawdopodobne, ¿e podnoszenia ciê¿arów w programie Igrzysk Olimpijskich w Pary¿u (2024) ju¿ nie bêdzie !!!

Wys³any przez autor dnia @25-01-2018 o godz. 19:57:51 @ (183 ods³on)
(komentarze? | IWF informuje | Wynik: 0)

IWF informuje

CZTERY PRZYPADKI DOPINGU W ANAHEIM (USA) !
IWF informuje
Jak informuje witryna ¶wiatowej federacji (IWF) podczas ostatnich „Mistrzostw ¦wiata Seniorów” przeprowadzono ogó³em 212 testów antydopingowych (43 krwi i 141 moczu), co stanowi³o 67% wszystkich uczestników zawodów. Cztery z nich (tylko i a¿) da³y wynik pozytywny ! Oprócz wspomnianej ju¿ wcze¶niej Romeli BEGAJ (86, ALB) w 69 kg K, której próbka „A” wykaza³a obecno¶æ stanazololu z grupy sterydów anabolicznych (S1.1) w Anaheim (USA) „wpadli” równie¿: Dimitris MINASIDIS (89, CYP) – X w 62 kg M, u którego stwierdzono niekorzystny wynik analizy dla GW501516 (hormon S4 i modulator metaboliczny), Dumitru CAPTARI (89, ROM) – III po rwaniu, lecz nie ukoñczy³ dwuboju w 77 kg M, efedryna (leki moczopêdne i maskuj±ce z grupy S5) i... Aurimas DIDZBALIS (LTU) – wicemistrz ¶wiata w 94 kg M, negatywny wynik analizy selektywnego modulatora receptora androgenowego S-22 z grupy innych ¶rodków anabolicznych (S1.2). Do zakoñczenia postêpowania antydopingowego wszyscy w/w zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Dla Didzbalisa to ju¿ 2 „wpadka” dopingowa (poprzednio w 2012 r. – dehydrochlormethyltestosterone), któremu podobnie jak w przypadku Begaj grozi do¿ywotnia dyskwalifikacja. ¦wiatowe ciê¿ary maj± znów du¿y problem…

Wys³any przez autor dnia @23-01-2018 o godz. 19:25:08 @ (256 ods³on)
(komentarze? | IWF informuje | Wynik: 0)

PS Informuje

MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW ZNÓW W… GRUZJI ?
PS Informuje
Jak dowiaduje siê „PSz”, po kolejnej dopingowej wpadce wicemistrzyni ¶wiata seniorek z Anaheim (USA) w 69 kg – Romeli BEGAJ (86, ALB), pod wp³ywem druzgocz±cej opinii publicznej, do dymisji poda³ siê nie tylko Prezydent Albañskiej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów, ale i ca³y Zarz±d. Jak stwierdzi³ Hasan AKKUS (TUR) – sekretarz generalny Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów (EWF)… „W albañskim spo³eczeñstwie i tamtejszych mediach, reakcja by³a tak silna, ¿e wszyscy zrezygnowali. Od dzisiaj Albania nie ma federacji, nie ma nikogo, kto organizowa³by „Mistrzostwa Europy”. To nieoczekiwany i bardzo powa¿ny problem dla EWF i jej federacji cz³onkowskich…". Wszystko to w momencie, gdy ¶wiatowej federacji (IWF) uda³o siê wreszcie przekonaæ Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski do pozostawienia (na „okres próbny”) podnoszenia ciê¿arów w programie Igrzysk Olimpijskich po 2020 roku ! Trzeba przyznaæ, ¿e nad tegorocznymi ME od samego pocz±tku ci±¿y³o jakie¶ fatum… Pierwotnym gospodarzem tej imprezy mia³a byæ Antalya (TUR), ale musia³a zrezygnowaæ z powodu rocznej dyskwalifikacji Turcji, na³o¿onej przez IWF za 3 pozytywne wyniki ponownych testów antydopingowych z igrzysk olimpijskich w 2008 (Pekin) i 2012 (Londyn) roku. Kolejnym kandydatem by³ Halmstad (SVE), ale Szwecja nie podjê³a siê organizacji ME na 6 miesiêcy przed terminem zawodów. Pó¼niej, po udanej organizacji ME U20 & U23 w Durres, pojawi³a siê do¶æ niespodziewanie Tirana (ALB), ale i ona musia³a ostatecznie zrezygnowaæ…

Kto w tej sytuacji zdecyduje siê na organizacjê najwa¿niejszej na starym kontynencie imprezy, 10 tygodni przed terminem mistrzostw ? Jak bowiem stwierdzi³ Hasan AKKUS (TUR)… „naszym (EWF) priorytetem jest organizacja zawodów we wcze¶niej wyznaczonym terminie…” (23.03-01.04.br) ? Bardzo powa¿nie mówi siê o bêd±cej ostatnio „na ciê¿arowej fali” Gruzji lub… Rumunii, a w przypadku wyznaczenia nowego terminu zawodów, pojawiaj± siê tak¿e i inni kandydaci. Federacja Podnoszenia Ciê¿arów Gruzji stwierdzi³a, ¿e… „we wtorek odbêdzie siê spotkanie z kluczowymi osobami w celu omówienia potencjalnych mo¿liwo¶ci organizacji mistrzostw…”, z kolei Alex PADURE – sekretarz generalny Federacji Rumuñskiej powiedzia³… „Oczywi¶cie jest to bardzo trudne zadanie, ale je¶li tylko w jakikolwiek sposób mo¿emy wesprzeæ europejskie ciê¿ary, spróbujemy to zrobiæ. To wyj±tkowa sytuacja. S³ysza³em, ¿e niektóre kraje zd±¿y³y ju¿ kupiæ bilety lotnicze do Tirany…”. „Polska Sztanga” ca³y czas monitoruje ten temat !

Wys³any przez autor dnia @23-01-2018 o godz. 19:18:57 @ (129 ods³on)
(komentarze? | PS Informuje | Wynik: 0)

Z Kanady

MISTRZOSTWA KANADY JUNIORÓW U20 !
Z Kanady
W dn. 20.01.br w Halifax (CAN) odby³y siê „Mistrzostwa Kanady Juniorek i Juniorów do lat 20”, w których wyst±pi³o ogó³em 40 kobiet i 34 mê¿czyzn. Podczas zawodów pad³y 4 nowe rekordy Kanady Juniorów U20 (*1K+3M) a najlepsze wyniki uzyskali: Tali DARSIGNY (98, Quebec; 57,9) – 196 (86+110*) – 270,7 pkt., Andreanne MESSIER (99, Quebec; 68,9) – 200 (88+112) – 248,7 pkt., Magalie ROUX (99, Quebec; 67,7) – 194 (87+107) – 241,3 pkt. i Ann-Maxime BOUFFARD (98, Quebec; 52,7) – 162 (73+89) – 238,2 pkt. w¶ród pañ oraz Nikolay VARBANOV (99, Ontario; 68,8) – 296 (130+166*) – 393,5 pkt., Alex BALLEMARE (98, Quebec; 83,6) – 324 (151+173) – 384,7 pkt., Pierre-Alexandre BESSETTE (99, Quebec; 92,7) – 336 (157+179) – 381,6 pkt., Matt DARSIGNY (01, Quebec; 65,9) – 266 (120+146) – 353,6 pkt. i… Youri SIMARD (01, Quebec; 55,4) – 213* (98*+115) – 326,2 pkt. Klasyfikacjê punktow± kobiet wygra³a ekipa Quebec A – 112 pkt. przed Kolumbi± Brytyjsk± A – 101 pkt. i Ontario A – 99 pkt., mê¿czyzn: Quebec A – 165 pkt. przed Ontario A – 146 pkt. i Kolumbi± Brytyjsk± A – 89 pkt. > WYNIKI, SINCLAIR (pdf)

Wys³any przez autor dnia @23-01-2018 o godz. 19:12:05 @ (103 ods³on)
(komentarze? | Z Kanady | Wynik: 0)

Z Wielkiej Brytanii

MISTRZOSTWA ANGLII SENIORÓW !
Z Wielkiej Brytanii
W dn. 20-21.01.br w Milton Keynes (ENG) rozegrane zosta³y „Mistrzostwa Anglii Seniorów”, w których wyst±pi³y ogó³em 72 kobiety i 41 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali, w 48 kg: Noorin GULAM (95, Bournemouth; 48,0) – 143 (65+78) – 226,7 pkt. i Samantha FRANKLIN (95, Triple X; 47,9) – 140 (65+75) – 222,3 pkt., 53 kg: Amy WILLIAMS (92, Norwich; 52,6) – 166 (72+94) – 245,4 pkt., Jennifer TONG (96, Hallam; 51,7) – 152 (69+83) – 227,6 pkt. i Kelly-Jo ROBSON (98, Atlas Gym; 50,3) – 151 (65+86) – 230,8 pkt., 58 kg: Olivia BLATCH (93, Europa; 57,9) – 175 (80+95) – 242,0 pkt., Laura HOLLOBON (94, niestowarzyszona; 57,6) – 165 (74+91) – 229,0 pkt. i Amber SHEPPARD (97, Crystal Palace; 57,6) – 164 (73+91) – 227,6 pkt., 63 kg: Bobie ROSS (90, KBT; 62,5) – 184 (83+101) – 242,3 pkt., Laura HEWITT (94, Atlas Gym; 60,5) – 177 (77+100) – 237,9 pkt. i Jade HILL (93, Locker 27; 61,6) – 167 (78+89) – 221,9 pkt., 69 kg: Heather FORDE (90, niestowarzyszona; 68,3) – 170 (80+90) – 212,6 pkt., 75 kg: Lauren STEPHENS (91, niestowarzyszona; 72,9) – 185 (77+108) – 223,5 pkt., 90 kg: Anna KRASNOPOLSKA (82, Locker 27; 82,7) – 182 (87+95) – 207,4 pkt. i w +90 kg: Emily CAMPBELL (94, Atlas Gym; 111,5) – 223 (93+130) – 230,9 pkt. w¶ród pañ oraz w 69 kg: Christopher FREEBURY (89, Atlas Gym; 68,5) – 257 (117+140) – 343,1 pkt., 77 kg: Chris MURRAY (99, Locker 27; 76,2) – 286 (129+157) – 359,0 pkt. i Shaun CLEGG (92, niestowarzyszony; 76,7) – 276 (126+150) – 345,2 pkt., 85 kg: Jack DOBSON (93, Leeds City; 83,1) – 293 (133+160) – 351,7 pkt., 94 kg: Cyrille TCHATCHET II (95, Midsex U; 93,6) – 340 (155+185) – 386,8 pkt. i Forrester OSEI (89, Crystal Palace; 93,6) – 331 (151+180) – 376,6 pkt. i w 105 kg: Prosper ARMSTRONG (94, Crystal Palace; 103,9) – 322 (145+177) – 352,2 pkt. w¶ród panów > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @23-01-2018 o godz. 19:05:14 @ (97 ods³on)
(komentarze? | Z Wielkiej Brytanii | Wynik: 0)

Z Wielkiej Brytanii

MISTRZOSTWA WALII SENIORÓW !
Z Wielkiej Brytanii
W dn. 21.01.br w Cardiff (WAL) odby³y siê „Mistrzostwa Walii Seniorów”, w których wyst±pi³o ogó³em 18 kobiet i 11 mê¿czyzn. Podczas zawodów pad³y 2 nowe rekordy Walii kobiet (*) a najlepsze wyniki uzyskali, w 48 kg: Bethan ROBERTS (NW) – 105 (47+58),  53 kg: Catrin Haf JONES (99, Bangor Univercity) – 155* (65+90*) – 227,9 pkt., 58 kg: Daisy MELHUISH (SAW) – 156 (68+88), 63 kg: Bethan WATKINS (Llantisant) – 132 (56+76),  69 kg: Faye PITTMAN (83, niestowarzyszona) – 187 (83+104) – 232,6 pkt. i w 75 kg: Tayla HOWE (96, SA1) – 195 (88+107) – 232,3 pkt. w¶ród pañ oraz w 62 kg: Seth CASIDSID (HAWFC) – 195 (85+110), 69 kg: Gareth EVANS (86, HAWFC) – 286 (128+158) – 380,2 pkt., 77 kg: Jordan PURCELL (niestowarzyszony) – 247 (107+140), 85 kg: David LEWIS (niestowarzyszony) – 245 (110+135), 105 kg: Laurent CAMPS (niestowarzyszony) – 307 (144+163) – 334,6 pkt. i w +105 kg: Rhodri WEST (niestowarzyszony) – 290 (130+160) w¶ród panów > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @23-01-2018 o godz. 18:55:40 @ (105 ods³on)
(komentarze? | Z Wielkiej Brytanii | Wynik: 0)

Z Niemiec

KOLEJNA RUNDA NIEMIECKIEJ „BUNDESLIGI” !
Z Niemiec
W dn. 13.01 i 20.01.br odby³a siê kolejna runda rozgrywek niemieckiejBundesligi”. gdzie na 11 pomostach rozegrano 5 pojedynków – I i 6 – II  ligi. W najciekawszym spotkaniu w gr. A I ligi,  SV Germania Obrigheim pokona³a TSV Heinsheim 823,0 : 662,5 pkt. Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Nina SCHROTH (91, AC Mutterstadt; 79,2) – 207 (95+112) – 240,4 pkt., Beata JUNG (94, KSV Lorrach/HUN; 68,6) – 190 (90+100) – 237,1 pkt., Lise Marie SCHWEIZER (95, AC Germania St. Ilgen; 63,5) – 173 (77+96) – 225,7 pkt., Tabea TABEL (96, AC Mutterstadt; 75,0) – 180 (80+100) – 214,4 pkt., Stephanie HASPEL (92, AV II Speyer 03; 70,7) – 171 (76+95) – 209,9 pkt., Julia SCHWARZBACH (89, AV II Speyer 03; 51,2) – 138 (63+75) – 208,1 pkt. i Christina SPINDLER (95, AV II Speyer 03; 69,5) – 167 (75+92) – 206,9 pkt. w¶ród pañ oraz Nico MÜLLER (93, SV Germania Obrigheim; 77,9) – 331 (148+183) – 410,6 pkt., Aleksandar DIMITROV (89, TSV Heinsheim/BUL; 78,8) – 310 (140+170) – 382,2 pkt., Matthaus HOFMANN (94, SV Germania Obrigheim; 105,7) – 348 (160+188) – 378,5 pkt., Tom SCHWARZBACH (86, AV Speyer 03; 87,3) – 316 (141+175) – 370,6 pkt., Nikolay GEORGIEV (97, TSV Heinsheim/BUL; 77,1) – 297 (132+165) – 370,4 pkt., Kamil KUCERA (85, SC Pforzheim/CZE; 143,4) – 365 (160+205) – 369,9 pkt., Philipp FORSTER (94, AC Mutterstadt/AUT; 108,7) – 340 (153+187) – 366,5 pkt., Juan Acoran HERNANDEZ (90, SV Germania Obrigheim/ESP; 68,9) – 275 (125+150) – 365,9 pkt. i Jakob NEUFELD (83, SV Germania Obrigheim; 78,5) – 294 (131+163) – 363,2 pkt. Po VI rundach rozgrywek na prowadzeniu… AC Mutterstadt (13:2) i AV Speyer 03 (11:1) w gr. „A” oraz Berliner TSC (9:0) oraz SSV Samswegen i Chemnitzer AC (6:0) w gr. „B” I ligi, KSV Grünstadt (18:0) i II zespó³ AV Speyer 03 (18:3) w gr. A oraz KSV Regensburg (18:0) i SV90 Grafenroda (13:5) w gr. B II ligi „Bundesligi”. Nastêpna kolejka rozgrywek „Bundesligi” w dn. 03.02.br !

Wys³any przez autor dnia @23-01-2018 o godz. 18:49:23 @ (103 ods³on)
(komentarze? | Z Niemiec | Wynik: 0)

PZPC informuje

ALBANIA ZREZYGNOWA£A Z ORGANIZACJI ME SENIORÓW !
PZPC informuje
Ciê¿arowa Europa w powa¿nym k³opocie ! Jak informuje bowiem witryna PZPC… Albania zrezygnowa³a z organizacji tegorocznych „Mistrzostw Europy Kobiet i Mê¿czyzn, jakie mia³y siê odbyæ w dn. 23.03-01.04.br w Tiranie. Europejska Federacja Podnoszenia Ciê¿arów szuka pilnie nowego organizatora zawodów, a je¶li go nie znajdzie, ME zostan± przesuniête na inny termin ! W miniony pi±tek poda³ siê równie¿ do dymisji Elez GJOZA – Prezydent Albañskiej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów. G³ówn± przyczyn± drastycznych poczynañ tamtejszego zwi±zku by³ dopingowy skandal zwi±zany z pozytywnym wynikiem próbki antydopingowej „A” (stanazolol) wicemistrzyni ¶wiata seniorek z Anaheim (USA) w 69 kg – Romeli BEGAJ (86, ALB), dla której by³a to ju¿ druga wpadka dopingowa (poprzednio w 2014 roku po Mistrzostwach ¦wiata w Kazachstanie). W przypadku potwierdzenia wyniku w próbce „B” sprawa Begaj mo¿e zakoñczyæ siê 4-letni± a nawet do¿ywotni± dyskwalifikacj± ! Powy¿sze wydarzenia skomentowa³ te¿ Sekretarz Generalny EWF - Hasan AKKUS (TUR), który stwierdzi³, i¿ rzadka to sytuacja, by gospodarz tak powa¿nych zawodów, wycofa³ siê na dwa miesi±ce przed ich rozpoczêciem ! „Polska Sztanga” bêdzie monitorowaæ ten temat…

Wys³any przez autor dnia @22-01-2018 o godz. 18:02:31 @ (105 ods³on)
(komentarze? | PZPC informuje | Wynik: 0)

Z Francji

IV RUNDA DRU¯YNOWYCH MISTRZOSTW FRANCJI !
Z Francji
W dn. 13.01.br rozegrano ostatni±, IV rundê rozgrywek I i II ligi „Dru¿ynowych Mistrzostw Francji Kobiet i Mê¿czyzn” w podnoszeniu ciê¿arów. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Marie Josephine FEGUE (91, AFHMA Franconville; 72,0) – 220 (97+123) – 267,5 pkt., Manon LORENTZ (91, SR Obernai HM; 50,2) – 170 (77+93) – 260,3 pkt., Anna VAN BELLINGHEN (94, La Vaillante St. Quentin/BEL; 83,6) – 224 (101+123) – 254,1 pkt., Melanie BONNAMANT (92, ASPTT Strasbourg; 53,8) – 162 (73+89) – 235,7 pkt., Agnes CHIQUET (84, HM Dijon Bourgogne 21; 61,9) – 176 (76+100) – 233,2 pkt., Nadezhda NGUYEN-MAY (00, Le Blanc Mesnil/BUL; 52,4) – 157 (70+87) – 232,8 pkt., Naomy NUIRO (99, Langres HM; 67,5) – 183 (81+102) – 230,4 pkt., Wattie BARTOLOMUCCI (95, VGA St. Maur; 66,8) – 181 (84+97) – 229,2 pkt. i Maria Emma LOPEZ CRESPO (96, ES Villeneuve Loubet/ESP; 66,8) – 181 (81+100) – 229,2 pkt. w¶ród kobiet oraz Bernardin Kingue MATAM (90, VGA St. Maur; 69,8) – 311 (136+175) – 410,5 pkt., Manushi REDON (90, VGA St. Maur; 90,3) – 338 (163+175) – 390,4 pkt., Norik GHAZARIAN (95, Clermont Sports; 78,0) – 308 (138+170) – 381,8 pkt., Emmanuel LEPAUL (91, HC Luxeuil; 76,3) – 300 (128+172) – 376,3 pkt., Cyrille TCHATCHET (95, LF Besancon/CAM; 95,4) – 330 (140+190) – 372,6 pkt., Israel KAIKAILEKOFE (97, St. Marcellin; 85,9) – 315 (142+173) – 372,2 pkt., Kevin BOULY (81, Reims HM; 106,8) – 340 (150+190) – 368,5 pkt., Dian MINCHEV (83, AFHMA Franconville/BUL; 72,6) – 285 (125+160) – 367,6 pkt., Alexandre BOUGET (96, AL Quimper; 81,5) – 303 (135+168) – 367,2 pkt., Nathan BUYSSCHAERT (94, CHCD Comines; 76,8) – 292 (135+157) – 365,0 pkt. i Anthony COULLET (97, EEAR Monteaux; 142,7) – 346 (146+200) – 350,9 pkt. w¶ród mê¿czyzn. Tytu³y mistrzowskie wywalczy³y ekipy HM Dijon Bourgogne 21 – 860,98 pkt. w I lidze pañ i AC St. Marcellin – 1679,61 pkt. w I lidze panów. W II lidze mê¿czyzn zwyciê¿y³ Le Forte Milon HM – 1447,33 pkt. > WYNIKI: IV runda K, IV runda M, punktacje koñcowe (pdf)

Wys³any przez autor dnia @22-01-2018 o godz. 17:57:03 @ (112 ods³on)
(komentarze? | Z Francji | Wynik: 0)

Z Albanii

KOLEJNA WPADKA DOPINGOWA MEDALISTKI Z ANAHEIM !
Z Albanii
Jak informuje dziennik „Tirana Times”, próbka „A” pobrana od Romeli BEGAJ (86, ALB) – wicemistrzyni ¶wiata z Anaheim (USA) w kategorii wagowej do 69 kg K… da³a wynik pozytywny. W organizmie albañskiej zawodniczki stwierdzono, poprawiaj±cy wydajno¶æ – stanazolol z grupy sterydów anabolicznych. Warto nadmieniæ, ¿e to ju¿ druga wpadka dopingowa Begaj (poprzednio w 2014 roku po M¦ w Astana/KAZ), która w przypadku potwierdzenia wyniku w próbce „B” mo¿e siê zakoñczyæ 4-letni± a nawet do¿ywotni± dyskwalifikacj± ! Choæ m±¿ i trener albañskiej zawodniczki – Gazmend Hakani, zapewnia, ¿e jego ¿ona nie stosowa³a jakiejkolwiek zabronionej substancji i jest optymist±, je¶li chodzi o wynik badania próbki „B”, tym niemniej trudno doprawdy wierzyæ jego zapewnieniom… Podczas ubieg³orocznych „Mistrzostw ¦wiata Seniorów” Romela Begaj wywalczy³a ma³y z³oty kr±¿ek za rwanie i srebro w dwuboju. Je¶li „utraci” swoje medale, z III na II miejsce awansuje Martha Ann ROGERS (95, USA) a z IV na III… Miyareth Mendoza CARABALI (94, COL). 


Dopingowy przypadek Romeli Begaj (ALB, pierwsza z lewej) zmieni kolejno¶æ
zawodniczek w kategorii wagowej do 69 kg K podczas Mistrzostw ¦wiata
Seniorów w Anaheim (USA)

Wys³any przez autor dnia @18-01-2018 o godz. 19:55:10 @ (126 ods³on)
(komentarze? | Z Albanii | Wynik: 0)

Z Rosji

T. KASHIRINA PRZYGOTOWUJE SIÊ DO M¦ W ASHGHABAD !
Z Rosji
Jak dowiaduje siê „PSz”, kadra narodowa rosyjskich ciê¿arowców przygotowuje siê intensywnie do… listopadowych „Mistrzostw ¦wiata Seniorów” w Ashghabat (TKM).  Jak wiadomo, decyzj± w³adz ¶wiatowej federacji podnoszenia ciê¿arów, za naruszenie przepisów antydopingowych Rosja zosta³a wykluczona z miêdzynarodowej rywalizacji do dn. 30.09.br, co jednak nie przeszkadza jej wcale w przygotowaniach do najwa¿niejszej imprezy sezonu. Jak informuje Vladimir Krasnov – trener Tatiany Kashiriny (RUS), wicemistrzyni olimpijskiej z 2012 roku oraz wielokrotnej mistrzyni Europy i ¦wiata… w ramach prowadzonych w jej rodzinnym Noginsku – przygotowañ do M¦, Kashirina wystartuje m.in. w „Pucharze Rosji” w Sochi (22-28.03), „Mistrzostwach Rosji Seniorów” w Rostowie nad Donem (03-09.09) oraz w dwóch turniejach krajowych: w Nowosybirsku (maj) i Groznym (sierpieñ). Byæ mo¿e wyst±pi te¿ w lutowych „Mistrzostwach Centralnego Okrêgu Federacyjnego Rosyjskiej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów”. „PSz” postara siê informowaæ na bie¿±co o przebiegu wszystkich w/w zawodów.

Wys³any przez autor dnia @18-01-2018 o godz. 19:44:31 @ (143 ods³on)
(komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

Z Nepalu

MISTRZOSTWA NEPALU KOBIET I MʯCZYZN !
Z Nepalu
W dn. 11-13.01.br w Pokhara (NEP) odby³y siê „VIII Mistrzostwa Nepalu Kobiet i XXIII Mê¿czyzn”, w których wyst±pi³y ogó³em 24 kobiety oraz 59 mê¿czyzn ze wszystkich regionów kraju. Podczas zawodów pad³o 7 nowych rekordów Nepalu seniorów (*5K+2M) a najlepsze wyniki uzyskali, w 48 kg: Sanjita RAI (NEP) – 118 (52+66*) i Manisha RANABHAT (94, NEP) – 114 (51+63), 53 kg: Sanju CHAUDHURY (99, NEP) – 145* (63*+82*) – 213,2 pkt. i Devi Kumari CHAUDHARY (02, NEP) – 137 (62+75), 58 kg: Kamala SHRESHTA (97, NEP) – 151 (65+86*) – 208,6 pkt., 63 kg: Manjita SHRESHTA (97, NEP) – 140 (60+80), 69 kg: Rajya Laxmi THAPA (83, NEP) – 143 (60+83), 75 kg: Laxmi BAN (NEP) – 142 (62+80) i w 90 kg: Tara Devi PUN (84, NEP) – 167 (70+97) w¶ród pañ oraz w 52 kg: Ganesh RANABHAT (99, NEP) – 149 (67+82), 56 kg: Tula Ram MAHOTO (NEP) – 179 (83+96), 62 kg: Raju CHAUDHARY (NEP) – 193 (86+107), 69 kg: Bikash THAPA (89, NEP) – 237 (112+125) i Prakash K.C. (99, NEP) – 236 (106+130), 77 kg: Kamal Bahadur ADHIKARI (77, NEP) – 273 (120+153) – 340,8 pkt., 85 kg: Surendra SHRESTHA (NEP) – 232 (105+127), 94 kg: Tahal Bahadur BASEL (NEP) – 217 (90+127), 105 kg: Dinesh SHRESHTA (84, NEP) – 261 (121*+140) i w +105 kg: Pukar GURUNG (91, NEP) - 265 (125*+135) w¶ród panów. Najlepsi zawodnicy mistrzostw wg pkt. Sinclaira i autorzy nowych rekordów kraju otrzymali nagrody finansowe w wysoko¶ci 5000 Rupii (ok. 40 EUR !).


Na pomo¶cie w Pokhara, nowe rekordy Nepalu seniorek i seniorów ustanowili m. in.
Sanjita RAI (NEP) w podrzucie 48 kg K (66*) - zdjêcie powy¿ej i Dinesh SHRESHTA
w podrzucie 105 kg M (121*) - na zdjêciu poni¿ej !Wys³any przez autor dnia @17-01-2018 o godz. 18:52:30 @ (74 ods³on)
(komentarze? | Z Nepalu | Wynik: 0)

Prasa Donosi

DO£ÊGI KONIEC Z KADR¡ !
Prasa donosi
Wraz z nastaniem 2018 roku Robert Do³êga przesta³ pe³niæ funkcjê trenera reprezentacji Polski sztangistów, 40-latek prowadzi³ najlepszych sportowców przez rok. W ostatnim okresie czasu, co jaki¶ czas pojawiaj± siê wci±¿ informacje prasowe o rzekomych powodach rozstania siê trenera LKS Orlêta £uków z kadr± narodow± mê¿czyzn. Pocz±tkowo wydawa³o siê, ¿e to sam Do³êga z³o¿y³ rezygnacjê z pracy do Polskiego Zwi±zku Podnoszenia Ciê¿arów, pó¼niej okaza³o siê,  ¿e najstarszemu z braci Do³êgów nie przed³u¿ono umowy…

Sukcesy
W tym czasie jego podopieczni wywalczyli trzy medale. Najwiêkszym sukcesem by³ srebrny medal podczas Mistrzostw ¦wiata w Anaheim Krzysztofa Zwarycza. Ten sam zawodnik oraz Arkadiusz Michalski i Dominik Koz³owski wywalczyli br±zowe kr±¿ki podczas Mistrzostw Europy w Splicie.

Z³a atmosfera
£ukowianin z³o¿y³ rezygnacjê z pracy do Polskiego Zwi±zku Podnoszenia Ciê¿arów 13 grudnia. Teraz okaza³o siê, ¿e najstarszemu z braci nie przed³u¿ono umowy. Jako przyczynê podano brak porozumienia w kadrze narodowej, z³± atmosferê pomiêdzy zawodnikami, trenerami klubowymi i szefem wyszkolenia Polskiego Zwi±zku Podnoszenia Ciê¿arów. Miejsce Do³êgi zaj±³ Miros³aw Choro¶, który rok temu by³ kontrkandydatem Roberta w wyborach na selekcjonera. Cz³onkowie zarz±du PZPC podziêkowali za wykonan± pracê, podkre¶laj±c jego wysoki trenerski warsztat.

Opozycja
Jak wiadomo, w ¶rodowisku ciê¿arowców od wielu lat zawodnicy oraz dzia³acze najlepszego klubu w kraju - Budowlanych Opole - podwa¿aj± decyzjê oraz tworz± hermetyczn± grupê.


Do³êga jeszcze wyp³ynie... Rozmowa z Witoldem Dziurl±wiceprezesem do spraw szkoleniowych w Polskim Zwi±zku Podnoszenia Ciê¿arów.

Dlaczego Robert nie jest ju¿ trenerem reprezentacji Polski ?
To z³o¿ona sprawa. Do³êga mia³ zapewnienie, ¿e bêdzie prowadzi³ dru¿ynê do koñca 2017 roku. Prezes zwi±zku Mariusz Jêdra twierdzi³, ¿e nie ma pieniêdzy, by zabezpieczyæ pensjê Robertowi. Zrozumia³ to i ¿eby nie obci±¿aæ Polskiego Zwi±zku Podnoszenia Ciê¿arów zdecydowa³ siê pobieraæ wynagrodzenia za obozy, które przepracowa³. Prowadzi³ najlepszych ciê¿arowców bardzo dobrze.

Wiêc, co posz³o nie tak?
Nie jest tajemnic±, ¿e niektórzy zawodnicy go nie akceptowali. Przyk³adowo Krzysztof Zwarycz, który by³ negatywnie nastawiony do Roberta. Post±pi³ nie fair.

Dlaczego ?
Jeszcze d³ugo przed Mistrzostwami Europy w Splicie zespó³ metodyczny bardzo krytycznie podchodzi³ do Zwarycza. Nie chcieli zgodziæ siê na jego start w Stanach Zjednoczonych. Robert wraz ze mn± stanêli¶my po stronie zawodnika i przekonali¶my wszystkich, by daæ mu szansê w przygotowaniach do Mistrzostw Europy i ¦wiata.

Efekt by³ znakomity: srebro i br±z. Wiêc o co chodzi ?
Pojawi³a siê bariera. Robert chcia³ wspó³pracowaæ z zawodnikami, a oni nie. Pojawi³y siê argumenty, ¿e jest zbyt ma³a bariera wiekowa, bo do niedawna selekcjoner sam by³ zawodnikiem. Dla mnie to ¶mieszne. Z m³odszymi ciê¿arowcami nie by³o ¿adnych problemów.

Czyli ?
Trenerem klubowym Zwarycza jest Ryszard Szewczyk, który jest zarazem cz³onkiem zarz±du Polskiego Zwi±zku Podnoszenia Ciê¿arów. Bardzo negatywnie wypowiada³ siê o wspó³pracy. To nieprawda. Robert wprowadza³ wiele nowinek treningowych. Poprawnie prowadzi³ swoich podopiecznych. Pod koniec roku odby³o siê spotkanie zarz±du. Wtedy pojawi³a siê propozycja, by kto¶ inny zaj±³ siê reprezentacj±. Pad³o na Miros³awa Chorosia.

Przecie¿ to chore, by zawodnicy decydowali kto ma byæ ich opiekunem...
Dok³adnie. Sam wytkn±³em sytuacjê z przesz³o¶ci. Kilka lat temu zawodnicy nie chcieli trenowaæ w³a¶nie z Szewczykiem. Zbuntowali siê i wyjechali ze zgrupowania.

Przed Robertem droga zamkniêta ?
Do³êga jest m³odym i obiecuj±cym trenerem. Jestem przekonany, ¿e jeszcze kiedy¶ wyp³ynie na szerokie wody (24wspólnota.pl; Mateusz Po³ynka, 10.01.br)

Wys³any przez autor dnia @17-01-2018 o godz. 18:38:38 @ (374 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 2 komentarze | Prasa Donosi | Wynik: 0)
Marek Drzewowski tel. 602 213 952 GG 1961590 e-mail: [email protected]
£ukasz Pali¶wiat tel: 608 472 689 e-mail: [email protected]


Administracja

Tworzenie strony: 0.07 sekund :: Zapytania do SQL: 190