Matematika pro každého

Lineární lomená funkce

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 95 901

Úvod do problematiky lineární lomené funkce - definiční obor, náčrtek grafu a mnoho dalšího.

Využití derivace - Optimalizační úlohy

Vydáno dne 9. 4. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 18 106

Využití derivací při řešeních optimalizačních úloh.

Funkce kosinus a sekans

Vydáno dne 19. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 16 968

Seznámíme se s funkcemi kosinus a sekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Test

Vypočtěte


Hlavolam

V zemi je vykopán čtvercový příkop, stejné šířky, napuštěný vodou. Jeho vnitřek tvoří jakýsi čtvercový ostrov. Vy stojíte na břehu a chcete se na ten ostrov dostat. K dispozici máte dvě stejně dlouhá prkna jen o malinko kratší než je šířka příkopu. Jak se s použitím prken na ostrov dostat? Samozřejmě, že skákání a plavání a podobné nesmysly se nepočítají. S prkny můžete manipulovat dle libosti, ale nemáte už nic jiného.

Algebraický tvar komplexního čísla

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 371

Základní informace o komplexních číslech v algebraickém tvaru a o Gaussově rovině.

Síla ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 3 715

Síla a tlak v hydraulickém lisu

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 64 580

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.

Analytická geometrie - Elipsa

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 67 902

Dnes se naučíme popisovat další objekt z řady kuželoúseček. Bude se jednat o elipsu.

Názvosloví oxidů

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 939

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem. Názvosloví oxidů se skládá z podstatného jména „oxid“ a přídavného jména, které je odvozeno z názvu prvku vyskytujícího se v oxidu zakončeného odpovídající koncovkou. Věta zní složitě, ale na vzorových příkladech se ukáže, že to složité není. Níže je popsáno krok za krokem jak se odvozují vzorce oxidů a názvy oxidů.

Testy a cvičení

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii O serveru; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 2 770

Dnes proběhl malý update. Vaše výsledky z testů se ukládají.

Substituční metoda

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 418

Úvod do substituční metody při počítání integrálů

Stereometrie - Zákonitosti

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 11 891

Zákonitosti ve stereometrii.

Výrobní kapacita haly

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 3 650

Úloha na výpočet procentuální části

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 755

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Hranol - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 36 747

Přehled vzorečků platících pro hranol.

Stereometrie - Další příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 20 662

V tomto článku si můžete procvičit většinu znalostí, které jste získali čtením článků o stereometrii na tomto portálu