Matematika pro každého

Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Funkce tangens a kotangens

Vydáno dne 26. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 49 210

Vysvětlíme co je to tangens a kotangens a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 66 326

Spočítáme několik příkladů v prostoru. Příklady se budou týkat například vzájemné polohy rovin.

Polární systém souřadnic

Vydáno dne 13. 2. 2009 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 19 848

Polární systém souřadnic je dvou-dimenzionální systém souřadnic, ve kterém je každý bod určen úhlem a vzdáleností od počátku.

Test

Určete limitu :


Hlavolam

Představte si, že máte kovový zvon jako na obrázku, který je připojen na čerpadlo. Uzávěry na trubkách 1, 2 a 3 jsou zavřené. Hlavní uzávěr je otevřen, zvon je ponořen do vody a čerpadlo je spuštěno. Čerpadlo vytváří ve zvonu podtlak, který dovnitř nasává vodu. Když je zvon plný vody, hlavní uzávěr se uzavře a čerpadlo vypne. Nyní se naráz otevřou uzávěry trubek 1 až 3 a na vás je určit, z které trubky bude voda stříkat nejdál.

Průběh funkce - Hledání extrémů

Vydáno dne 24. 5. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 48 745

Naučíme se hledat minimum a maximum funkce.

Prvočíselný rozklad

Vydáno dne 17. 9. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 57 392

Prvočíselným rozkladem vyjadřujeme číslo jako součin prvočísel. Naučíme se několik algoritmů, které můžeme použít.

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 37 840

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky v prostoru

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 32 113

Pomalu opouštíme rovinné objetky a začneme se zabývat i prostorem. Naučíme se parametricky vyjádřit přímku.

Analytická geometrie - Poloha bodu vůči přímce

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 29 469

Naučíme se určit ve které polorovině dáné přímkou se nachází bod.

Goniometrické vzorce

Vydáno dne 31. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 66 403

Seznam goniometrických vzorců a několik příkladů.

Archimedův náhrobek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 12 928

Víte co si podle pověsti nechal Archimédes vytesat na náhrobek?

Neurčitý integrál

Vydáno dne 2. 12. 2010 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 35 297

O derivování se říká, že to je mechanická činnost, integrování se říká umění.

Binomiální halda

Vydáno dne 17. 11. 2011 v kategorii Algoritmizace; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 7 168

Binomiální halda podporuje rychlé vkládání prvků a hlavně rychlé slučování dvou hald.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 28 486

Naučíme se parametricky popisovat rovinu

Úvod do Goniometrie/Trigonometrie

Vydáno dne 2. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 79 287

Trigonometrie je oblast goniometrie zabývající se užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou kružnic

Vydáno dne 22. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 26 589

V dnešním článku si ukážeme, jak lze určit vzájemnou polohu dvou kružnic. Naučíme se také počítat průsečíky obou kružnic.