Alapításakor még csak közösségünket magyar emberek, magyar szervezetek segítségével alapították. Működését támogatják olyan belpolitika-független szervezetek (nem "civil"!) is, akik a MAG népe felemelkedését várják, sőt segítik elő, hosszabb ideje.

A Magyar Nemzeti Kártya igénylése utáni átadásával, előzetes lehetőséget teremtünk a Magyar Egyesített Nemzetközösséghez való csatlakozásra. Alapításakor, e közösség (a Magyar Nemzetegyesítő Közösség) elsődleges célja az Új Haza megteremtése volt.

A Magyar Nemzeti Kártya birtokosai által megjelenített Magyar Egyesített Nemzetközösségben való részvétel lehetősége természetesen független bármilyen végzettségtől, jelenlegi vallási, jelenlegi politikai hovatartozástól. A közösségnek bárki tagja lehet, aki a közösség értékrendjét magára nézve elfogadja és képviseletét felvállalja. A szükséges és itt hivatkozott "elfogadás és képviselet" Fogadalomhoz kötött, mely Fogadalom betartását nem földi erők tartják nyilván...

Ebből adódóan a MAGYAR EGYESÍTETT NEMZETKÖZÖSSÉG a SZENTKORONA ÁLLAM kizárólag MAG-tudatú, MAG-érzésű, tiszta szívű emberekből áll, akik itt és most emiatt vannak jelen Földanyán.


Közösségünket és tevékenységünket folyamatosan bővítjük.   A honlapunk minden pontja is állandóan változik!


A honlapon közzétett információk, gondolatok szabadon megvalósíthatóak, akár változatlanul is, bárki által.   Bizonyos szempontból azt el is várjuk 🙂  Tudnotok kell azonban: bármilyen egyéni célra "ellopott" gondolat, öncélú, saját egyéni gazdagodásra, avagy hírnév vagy hatalomszerzés céljára történő felhasználásának büntetése abban a pillanatban el is kezdődött, ahogy azt nem közösségi céllal, nem a Magyar Nemzet EGYSÉG-e javára elkezdtétek használni.

One thought on “Rólunk”

  1. mint a Magyar Egyesített Nemzetközösség tagja tiszta szívemből támogatom az előrehozott “névváltozást” itt e honlapon, miután tudomásomra jutott egy véletlenül “nemzetegyesítő” párt megalakulása, és a 2018-as választásokon való indulási szándéka;
    e pártnak közvetlen mozgatói esélyesen háttérben maradnak, hasonlóan a mindig is csak ott mozgolódó, ő megbízóikhoz;
    eredménye a jelen mintákban esélytelen, viszont újra megoszt, nyilvánvalóan hatékonyan…
    sajnálatos, de tény az emberek még mindig beveszik, beleértve a vezérarcokat is…

    (a valós ‘megoldás’ messze elkerül minden jelen mintából kiinduló számítást)

Comments are closed.