læger.dk |

Attester

Find attester her

Læs mere

Nyheder

God idé med en guide til sundhedsapps

  • Lægeforeningen
15. januar 2018

Parterne bag den nye digitale strategi for sundhed foreslår, at myndighederne udvikler en guide til anbefalede sundhedsapps, så borgere og sundhedsprofessionelle kan få et overblik over de mange tilbud. Lægeforeningen mener, at det er en god idé, men det er afgørende, at der er helt klare rammer for, hvordan data bruges i sammenhæng med andre sundhedsdata, og at kvaliteten af data og sikkerheden er i orden.

Lægeforeningen: Godt at bedre sammenhæng på tværs fylder i ny strategi for digital sundhed

  • Lægeforeningen
15. januar 2018

Det er positivt, at den nye strategi for digital sundhed, som regeringen, Danske Regioner og KL netop har lanceret, har bedre sammenhæng på tværs som overordnet mål, mener Lægeforeningen. Læger og andre sundhedsprofessionelle oplever nemlig stadig store problemer med dobbeltregistreringer og systemer, der ikke taler sammen.

Lægeforeningen: Regioner bør have ens regler for lægers efteruddannelse

  • Lægeforeningen
05. januar 2018

Det giver ikke mening, at der fra region til region er forskellige regler for, hvornår læger kan deltage i efteruddannelse, som er sponseret af industrien. Lægeforeningen efterlyser nationale regler, og at regionerne i det hele taget prioriterer lægers mulighed for at holde sig fagligt ajour.

Flere skal have adgang til hurtig udredning hos praktiserende psykiatere

  • Lægeforeningen
19. december 2017

Patienter med tegn på depression eller angst venter alt for lang tid på at komme til en psykiater, når de bliver henvist fra deres praktiserende læge. Lægeforeningen opfordrer alle regioner til at indgå aftaler med praktiserende psykiatere, så patienter får hurtig adgang til at blive udredt og komme i behandling.

Lægeforeningen: Kommunerne påtager sig en stor og forpligtende opgave

  • Lægeforeningen
15. december 2017

Det er positivt, at kommunerne melder klart ud i nyt udspil, at de er klar til at opruste det nære sundhedsvæsen. Men det er samtidig vigtigt, at der er sikkerhed for, at det sker på baggrund af faglig viden, og at kommunerne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet, understreger Lægeforeningen.

Finanslov: Læger er dybt bekymrede over tolkegebyrer

  • Lægeforeningen
11. december 2017

Lægeforeningen forudser alvorlige konsekvenser, hvis flygtninge og indvandrere efter tre års ophold i Danmark skal betale gebyr for tolkebistand. Det vil gå ud over de svageste, typisk de dårligst uddannede og de mindre bemidlede.