Aktuální vytí¾enost systému:


Hry online - herna.net    (té¾ herna.ik.cz èi h.ik.cz)
zahraj si deskové a karetní hry on-line a zdarma: pi¹kvorky, pr¹í, ¹achy, poker, scrabble, reversi, dáma, ¹esta¹edesátka, lodì. Ka¾dý den 3x turnaj v reálném èase.

Mariá¹ online - talon.cz    (té¾ mariá¹ licitovaný hrát èi m.ik.cz)
licitovaný, volený i køí¾ový mariá¹ online, liga, chat, diskuse, rozbory sehrávek, ExtraLiga - soutì¾ pro pokroèilé hráèe, smlouvání her na¾ivo, turnaje, srazy serveru ...

Taroky online - taroky.net    (té¾ taroky.ik.cz)
klasická a nutno dodat, ¾e ne pøíli¹ jednoduchá, karetní hra taroky v Javì. Hraje se ve 4 hráèích s balíèkem o 54 kartách.

Scrabble online - scrabble.ik.cz    (té¾ herna.net/scrabble)
server pro hru scrabble pøes Internet. Program obsahuje oficiální slovník klasik a v omezeném rozsahu i plus, rychlá hra (1 nebo 2 minuty na tah).

Pi¹kvorky online - piskvorky.com
zahraj si pi¹kvorky vèetnì variant 3d, pro a swap. Procházení sehranými partiemi s rozbory, mo¾nost hrát na klasické (døevìné) desce, podrobné statistiky.


Dal¹í produkce: hlásiè volných hráèù - diskuse - mariá¹ový program ke sta¾ení