function utmx_section(){}function utmx(){}(function(){var k='85703182-1',d=document,l=d.location,c=d.cookie; if(l.search.indexOf('utm_expid='+k)>0)return; function f(n){if(c){var i=c.indexOf(n+'=');if(i>-1){var j=c. indexOf(';',i);return escape(c.substring(i+n.length+1,j<0?c. length:j))}}}var x=f('__utmx'),xx=f('__utmxx'),h=l.hash;d.write( '<\/sc'+'ript>')})(); Haugesund Sparebank

Sånn kan Haugalendingen betale 9600,- mindre i skatt

Ja nå kan faktisk alle spare til pensjon og samtidig nyte godt av en skattefordel.

Kom i gang før nyttår 🙂

Til toppen