F-sport.cz - Fitness shop a Fitness èlánky a rady - nejlevnìjší protein, slevy a nejrychlejší dodání.

E-SHOP    DISKUSE    RADY  


  Hubnutí Nabírání Rýsování Tréninky Cviky Výživa a doplòky Látky v doplòcích Jídelníčky Recepty Tabulky  F-sport Team  


Vstup do Eshopu
Velké svaly - jaké fitness doplòky stravy dnes nejlépe koupit. Zhubnout - co dnes nejlépe koupit pro hubnutí 

PROTEIN A FITNESS


  Protein - co dnes nejlépe koupit pro ochranu svalové hmoty

Protein - vše o kvalitì a druzích proteinù

Protein - jak ho brát správnì 

PØEHLED NOVINEK NA F-SPORTU


 
BLESKOVÁ SOUT̎ O DOPLÒKY VݎIVY
autor: Martin datum: 19.01.2038 poèet shlédnutí: 11764

Aktuálnì hrajeme o Hrajeme o 600g NOèka Assassins Pump. Zúèastní se i ty FaceBook soutìže. Každý týden jedná blesková soutìž o doplòky výživy.Cviky - hruï
autor: Martin datum: 06.01.2019 poèet shlédnutí: 105438

Popis cvikù na hrudnik, vèetnì fotek a popisu techniky i chyb. Novì i popis jak se nauèit benchpress.Bench press
autor: Martin datum: 06.01.2019 poèet shlédnutí: 43032

Bench press je královský cvik a zaslouží si vlastní èláneèek a dùkladné rozebrání se spoustou ukázek. Už nikdy nebuïte slabí v bench pressu.Novì jsme pøidali do E-shopu Reflex Nutrition Instant Whey Pro

Protein cca 80%. Instant Whey Pro má minimalizován obsah sladidel a pøíchutí na absolutnì nejnižší možné minimum, obsahuje kvalitní smìs výbìrových proteinových frakcí, aditivum glutaminových peptidù, aditivum aminokyselin, komplex jedenácti enzymù Digezyme a probiotické kultury Lactospore.Hledáme tváø F-sportu - LEDEN 2018
autor: Martin datum: 03.01.2019 poèet shlédnutí: 14379

Získej sponzoring na F-sport.cz - soutìž pro amatéry, nadšence i profíky - a to nejen pro kulturisty, ale pro všechny sportovce. PØIHLAS SE I TY LEDEN 2019 UŽ JEDE!!! V tomto èlánku najdeš i GALERII úèastníkù.Výherce za prosinec bude už brzy vybrán!2019 Novoroèní pøedsevzetí
autor: Martin datum: 29.12.2018 poèet shlédnutí: 175

Tak co, zaøadíte se v roce 2019 opìt mezi tìch 98% co to nedají anebo to letos DOKÁŽETE?! S námi to bude lehèí, než se zdá. Umíme poradit, jak jít k cíli pøímo a jednoduše. Umíme poradit, kde má smysl zabrat a kde je to jen škoda energie. Máme pøes 20 let praxi a ukážeme Vám, jak na to. V roce 2019 to dokážete!Dalila - stránky èlena diskuse
autor: Martin datum: 17.12.2018 poèet shlédnutí: 219

Dalila se do diskuse pøihlásila 17. 12. 2018 s 60kg na 168cm.Velké svaly - jaké fitness doplòky stravy dnes nejlépe koupit.
autor: Martin datum: 14.12.2018 poèet shlédnutí: 295794

Jak nabrat velké svaly - úèinné fitness doplòky stravy pro nabrání velkých svalù. Osobní doporuèení zkušených. Novì i výbìr zlevnìných produktù ze sekce expirace.NikolN - stránky èlena diskuse
autor: Martin datum: 14.11.2018 poèet shlédnutí: 3220

NikolN se do diskuse pøihlásila 10. 2. 2015. Aktualizace v listopadu 2018.Objednej a vyhraj
autor: Martin datum: 07.11.2018 poèet shlédnutí: 19369

Každá objednávka v našem E-shopu je automaticky zaøazena do slosování o skvìlý I CFM 100 Whey protein 3000g. Každý mìsíc jeden vítìz! Srpen slosován - Vítìzem se stal Z. Støíška z Milovic - GRATULUJI !!!Benchpress - Martinùv cyklus pro zlepšení benchpressu
autor: Martin datum: 03.11.2018 poèet shlédnutí: 52727

Zlepšit si benchpress o 10kg není špatné, speciální 6titýdenní cyklus pro zlepšení výkonu v benchpressu.Trénink 4x týdnì pokroèilí - nabírání svalové hmoty
autor: Martin datum: 03.11.2018 poèet shlédnutí: 93512

Toto už je ostrý fitness trénink, který staèí na dosažení dobré formy. Procvièíte celé tìlo ve ètyøech trénincích, každou partii dvakrát týdnì - jednou tìžce a podruhe lehce.Potréninkové doplnìní sacharidù
autor: Martin datum: 31.10.2018 poèet shlédnutí: 87367

Sacharidy po cvièení, sacharidové okno, Krebsùv cyklus. Jak správnì regenerovat po tréninku a jak co nejrychleji obnovit zásoby glykogenu ve svalech. Dnes jsou sacharidy mnohdy podceòovány èi pøímo zatracovány, ale i pøesto jsou stále klíèem k regeneraci a fungování lidského organismu je poøád stejné. Naopak pro mnoho hardgainerù jsou právì sacharidy oním tajemstvím rùstu.F-sport.cz Team
autor: Martin datum: 26.10.2018 poèet shlédnutí: 31431

Atleti a sportovci, kteøí nám pomáhají a my zase pomáháme jim. Album aktuálních i starších èlenù F-sport TEAMu. NOVÌ - Pøedstavení Daniela Mullera. Staò se i ty na èas èlenem F-sport Teamu!Recept - Kuøátko na olivách
autor: Barbora Tychlerová datum: 25.10.2018 poèet shlédnutí: 297

Chutné peèené kuøátko.Recept - Zapeèená dýnì se slzovkou, cottage a olivami.
autor: Maty Makyta datum: 02.10.2018 poèet shlédnutí: 305

Skvìlá svaèinka - zapeèená dýnì se slzovkou, cottage a olivami.Proteiny - co dnes nejlépe koupit pro ochranu svalové hmoty
autor: Martin datum: 20.07.2018 poèet shlédnutí: 14824

Proteiny - jak vybrat ten nejlepší pro Vás. Osobní doporuèení a informace o proteinech. A výbìr z proteinù v EXPIRACI za super cenu!

další fitness rady a èlánky ...

   Èlenové diskuse Seznam èlánkù na F-sportu Sitemap  Kontakty